main.menu.of.page.szsrbk.sk

 

NOVINKY

obrazok

Školenie študentského parlamentu

Iuventa- Slovenský inštitút mládeže v Žilinskom kraji pripravilo v dňoch 8. – 10. 1.2018 školenie pre nových členov žiackych školských rád stredných škôl. Vzdelávanie pre nich realizovala Rada mládeže Žilinského kraja v Penzióne pod Oblazom v Terchovej. Našu školu reprezentovali Nikola Koraušová a Zuzana Jablonská.

download: príloha

pridané dňa: 2018-01-17 času: 16:47:36

obrazok

Koleda 2018

V pondelok 8. 1. 2018 sme sv. omšou o 7:00 hod. v školskej kaplnke začali nový kalendárny rok 2018. Počas novoročnej koledy sme si od Pána Boha vyprosovali veľa milostí, šťastia, zdravia, radosti a lásky počas celého roka 2018. Páter Ondrej Gábriš, SJ v sprievode koledníkov po jej skončení požehnal triedy, odborné učebne, kabinety a ostatné priestory, v ktorých pracujeme. Tento deň bol krásnym vstupom do nového kalendárneho roka na našej škole. Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej praje všetkým šťastný nový rok 2018.

download: príloha

pridané dňa: 2018-01-10 času: 10:44:40

obrazok

Vianočná akadémia 2017

Narodenie Božieho Syna si každý rok pripomíname na vianočnej akadémii a tak sme sa všetci stretli v piatok 22.12.2017 v školskej kaplnke. Žiaci si v spolupráci s pedagógmi pripravili krásny program - hudobné čísla, spevácke výkony a divadelné predstavenie stvárňujúce podstatu Vianoc - narodenie Ježiša Krista. Po bohatom programe pani riaditeľka ocenila žiakov za úspešnú reprezentáciu a dosiahnuté výsledky v športových súťažiach v regióne a zástupcovia jednotlivých tried si rozdali darčeky, ktoré našli pod vianočným stromčekom. Na záver sme si popriali požehnané Vianoce.

download: príloha

pridané dňa: 2018-01-06 času: 08:19:03

obrazok

Otvorený list učiteľom a žiakom

Prinášame Vám v prílohe otvorený list viceprezidenta Asociácie stredných zdravotníckych škôl na Slovensku a súčasne riaditeľa Strednej zdravotníckej školy v Poprade Mgr. Miroslava Bednára. Týmto listom p. Bednár objasňuje študijný odbor zdravotnícky asistent podľa upravenej legislatívy z marca 2017 a zároveň zdôrazňuje význam a povinnosť absolvovania odborného vyučovania a praxe počas štúdia.

download: príloha

pridané dňa: 2017-12-22 času: 16:35:52

obrazok

Poznávací výlet do Viedne

Dňa 20. decembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacieho výletu do Viedne. V rámci spoznávania Viedne mali možnosť vidieť Stephansdom, historické sídlo Habsburgovcov Hofburg, známe prírodovedné a kultúrno-historické múzeum, ktoré na námestí spája socha Márie Terézie. Pozreli si aj Rathaus, budovy parlamentu, univerzity, operu a divadlo. Pri prehliadke zažili aj atmosféru pravých vianočných trhov.

download: príloha

pridané dňa: 2017-12-22 času: 05:00:00

obrazok

Boj proti hladu 2017

Dňa 5. 12. 2017 sme sa na škole zapojili do 11. ročníka celoslovenskej zbierky BOJ PROTI HLADU, ktorú organizuje Vincentská rodina. Dievčatá z 3. A (Aneta Šostroneková a Patrícia Kubelová) ochotne prešli jednotlivé triedy aj kabinety a tým, ktorí prispeli, podarovali medovníkové srdiečko. Vyzbieralo sa tak u nás 26,68 €. Celkový výťažok zo zbierky bude znovu použitý na zmiernenie utrpenia hladujúcich a negramotných ľudí v krajinách Haiti, Honduras, Rusko, Albánsko, Ukrajina i Slovensko. Konkrétne sa použije na podporu pri obnove Haiti po hurikáne Matthew, potraviny, lieky, zdravotnú pomoc pre najchudobnejších, zabezpečenie prísunu pitnej vody, hĺbenie studní, edukačné programy pre deti a dospelých, vykonávanie evanjelizačnej činnosti, šírenie Kristovho evanjelia, vysluhovanie sviatostí.

download: príloha

pridané dňa: 2017-12-22 času: 04:56:17

obrazok

Príprava na manželský život

V dňoch 6. a 7. decembra 2017 sa v našej škole uskutočnili stretnutia s Mgr. Evou Izraelovou, ktorá sa popri svojom zamestnaní venuje aj popularizácii teológie tela podľa Jána Pavla II. na tému príprava na manželstvo a manželský život. Tieto stretnutia boli určené pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov, ktorí nadviazali na minuloročné stretnutia. Niesli sa v priateľkom duchu a ponúkli našim žiakom nové pohľady na svoju osobu, na budovanie vzťahov a priority v ich životoch. Ďakujeme Evke za jej vzácny čas, invenciu a osobné svedectvo.

download: príloha

pridané dňa: 2017-12-17 času: 15:17:08

obrazok

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V piatok 8.12.2017 sme slávili sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Začali sme sv. omšou v Kláštore Školských sestier sv. Františka o 7:00 hod. Po sv. omši absolvovali žiaci 1. a 2. ročníka účelové cvičenie - výstup na Malino Brdo.

download: príloha

pridané dňa: 2017-12-17 času: 14:40:43

obrazok

Putovná výstava - Prenatálny vývin dieťaťa

V dňoch 27.11. - 6.12.2017 sme vďaka občianskemu združeniu Aliancia za život mohli na našej škole zorganizovať výstavu s názvom Prenatálny vývin dieťaťa alebo naša cesta od počatia. Putovná výstava, ktorá sa presúva z miesta na miesto po celom Slovensku, pozostáva z 15 panelov zobrazujúcich vývin dieťaťa od oplodnenia až po pôrod. Výstavu bolo možné navštíviť na 4. poschodí pred školskou kaplnkou.

download: príloha

pridané dňa: 2017-12-08 času: 21:35:56

obrazok

Prezentácia Trnavskej univerzity

Dňa 7. decembra 2017 prišli žiakom 4. ročníka prezentovať Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zástupkyne jednotlivých katedier. Katedru ošetrovateľstva predstavila doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., Katedru laboratórnych vyšetrovacích metód RNDr. Mgr. Mária Dubovská, PhD., Katedru verejného zdravotníctva Mgr. Júlia Melichová a Katedru sociálnej práce Mgr. Barbora Rajnáková. Žiaci sa dozvedeli aktuálne informácie o požiadavkách prijatia, o podmienkach štúdia i možnostiach uplatnenia v praxi.

download: príloha

pridané dňa: 2017-12-08 času: 21:31:59

obrazok

Sviatok svätého Mikuláša 2017

6. december je sviatkom sv. Mikuláša a všetci sa naň vždy tešíme. Každý rok majú naši žiaci pripravený pestrý program a tento rok tomu nebolo inak. Už v predstihu, 5.12.2017, sme spolu s Mikulášom v sprievode anjelov a spevákov navštívili starých a chorých ľudí v CSS Trojlístok v Ružomberku. Tu im naši žiaci zaspievali a pekným divadelným predstavením potešili klientov tohto centra. 6.12.2017 sme navštívili aj deti na detskom oddelení ÚVN FN v Ružomberku - spolu s nimi sme si zaspievali, žiaci z dramatického krúžku im zahrali krásne divadielko a nakoniec sme im rozdali mikulášske balíčky. Mikuláš spolu s anjelmi sa zastavil aj na doliečovacom a onkologickom oddelení. V poobedných hodinách sa mikulášske prekvapenie a predstavenie našich divadelníkov zopakovalo opäť a to pre tých najmenších - deti zamestnancov školy. Detičky Mikulášovi zaspievali a zarecitovali, urobili si s ním fotku a potešili sa z krásnych balíčkov. Všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME.

download: príloha

pridané dňa: 2017-12-08 času: 18:02:53

obrazok

Červené stužky 2017

Dňa 29.11.2017 prebehla aj na našej škole celoslovenská kampaň Červené stužky. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými AIDS. Naše žiačky (Jesica Hladká, Natália Lukáčová, Petra Geššayová a Barbora Veselovská) v tento deň rozdávali červené stužky spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy. Súčasťou tejto kampane je aj Svetový deň boja proti AIDS. 1.12.2017 si ľudia na celom svete pripínajú červené stužky, aby tak vyjadrili svoj postoj podpory k ľuďom s AIDS. Naši žiaci (Jesica Hladká, Klaudia Kaššová, Natália Lukáčová, Petra Geššayová, Barbora Veselovská a Jakub Blaško) v doprovode Mgr. Lucie Kajúchovej sa pri tejto príležitosti zúčastnili stretnutia v Žiline.

download: príloha

pridané dňa: 2017-12-05 času: 18:18:52

obrazok

Burza informácií 2017

Dňa 30.11.2017 sa v priestoroch Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku konala Burza informácií. Na tejto akcii stredné školy prezentovali žiakom 9. ročníkov základných škôl svoju školu a poskytli im potrebné informácie o štúdiu. Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej mala na tomto podujatí tiež svoje zastúpenie. Záujemcom o štúdium boli poskytnuté nielen informácie o štúdiu ale naši žiaci demonštrovali aj praktické zručnosti z prvej pomoci, odmerali im krvný tlak a na video projekcii si mohli pozrieť fotky zo školských akcií a projektov.

download: príloha

pridané dňa: 2017-12-04 času: 22:05:43

obrazok

Požehnanie adventných vencov 2017

V tomto roku trvá liturgické obdobie Adventu kratšie. Prvá adventná nedeľa začína 3.12.2017 a poslednú 4. sviečku na adventnom venci zapálime na Štedrý deň 24.12.2017. Počas štvrtkovej rannej sv. omše 30.11.2017 nám v školskej kaplnke páter Ondrej Gábriš, SJ požehnal adventné vence a sviece, ktoré budú prítomné v triedach, kabinetoch, či našich domácnostiach. Sviece na adventných vencoch budú horieť počas modlitby na začiatku a na konci vyučovania. Počas prípravy na slávenie Narodenia Ježiša Krista na našej škole každoročne prebieha aj tzv. anjelská služba medzi zamestnancami školy a v jednotlivých triedach aj medzi žiakmi - každý, počas celého adventného obdobia, obdaruváva maličkosťami svojho „zverenca“, ktorého si vylosoval.

download: príloha

pridané dňa: 2017-12-03 času: 09:53:45

obrazok

Expert Geniality Show 2017

Dňa 30.11.2017 sa žiaci 1. - 3. ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Žiaci si vyberali ľubovoľné 2 zo 6 ponúknutých tém: Góly body sekundy, Tajomstvá prírody, Do you speak English?, Dejiny ,udalosti, umenie, Mozgolamy a Svetobežník.

download: príloha

pridané dňa: 2017-11-30 času: 18:43:32

obrazok

Deň študentstva 2017

V utorok 21.11.2017 sa v priestoroch Kultúrneho domu Andreja Hlinku konal 10. ročník žiackej konferencie s názvom S ODVAHOU A MÚDROSŤOU PRINÁŠAJ SEBA. Pestrý program obohatili aj naši žiaci. Pri príležitosti Dňa študentstva prebehlo počas programu aj slávnostné oceňovanie žiakov stredných a vysokých škôl. Za našu školu bola ocenená Alena Ondrejková zo IV.A triedy. Srdečne blahoželáme!

download: príloha

pridané dňa: 2017-11-26 času: 09:03:08

obrazok

Sviečka za nenarodené deti 2017

Každý rok 2. 11. sa naša škola zapája do projektu Fóra života - Sviečka za nenarodené deti. Tento rok nebol výnimkou. Počas tohto dňa sme boli súčasťou zbierky, v ktorej sme si mohli kúpiť špeciálne vyrobenú sviečku a dobrovoľným príspevkom sa pripojiť ku všetkým, ktorí myslia aj na nenarodené deti. Okrem finančnej podpory sme sa zapojili aj do duchovnej dimenzie - počas veľkých prestávok od 2. 11. do 8. 11. 2017 sme sa stretli v školskej kaplnke a spoločne sa pomodlili modlitbu za úctu k životu, v ktorej sme prosili o milosrdenstvo pre všetkých našich zosnulých, spomínali na bezbranné deti, ktoré zomreli násilnou smrťou ešte predtým ako sa stihli narodiť, prosili o Božie milosrdenstvo aj pre ich rodičov, i pre tých, ktorí umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú.

download: príloha

pridané dňa: 2017-11-09 času: 20:41:42

obrazok

Okresné kolo vo futsale 2017

Dňa 3. 11. 2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo futsale študentov stredných škôl a vybojovali 4. miesto. Za školský futsalový tím nás reprezentovali Štefan Okál, Jozef Čudrnák , Juraj Hrabuša, Jakub Krišanda, Martin Kovaľ, Stanislav Okál, Róbert Bielesch a Dominik Bobula. Za reprezentáciu školy všetkým ĎAKUJEME.

download: príloha

pridané dňa: 2017-11-07 času: 18:09:52

obrazok

Okresné kolo v šachu 2017

Dňa 25. októbra 2017 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola študentiek stredných škôl v šachu. Ivana Garajová skončila na 1. mieste a Gabriela Pažitná na 2. mieste a postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Žiline. Gratulujeme im a prajeme veľa úspechov.

download: príloha

pridané dňa: 2017-11-02 času: 19:59:04

obrazok

Okresné kolo vo florbale 2017

V dňoch 18.10.2017 a 20.10.2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo florbale študentiek a študentov stredných škôl. V stredu 18.10.2017 naše žiačky vybojovali krásne 3. miesto a naši žiaci v piatok 20.10.2017 skončili na 5. mieste. V tíme žiačok našu školu reprezentovali Tamara Remenárová, Silvia Magušinová, Ema Vargončíková, Alena Ištoková, Beáta Garbiarová, Ema Hudecová, Dominika Koštialová, Marianna Trečerová, Mária Helisová, Patrícia Žihlavníková a Lucia Horská. V tíme žiakov nás reprezentovali Štefan Okál, Jozef Čudrnák , Štefan Longauer, Juraj Hrabuša, Jakub Krišanda, Miroslav Tkáč, Martin Kovaľ, Stanislav Okál, Róbert Bielesch a Dominik Bobula. Za reprezentáciu školy všetkým ĎAKUJEME.

download: príloha

pridané dňa: 2017-10-24 času: 12:47:50

obrazok

Uvítací večierok 2017

Dňa 12. októbra 2017 bol pre žiakov prvých ročníkov významný deň. Druháci si pre nich pripravili program a na uvítacom večierku ich oficiálne prijali do školskej rodiny. Téma uvítacieho večierku bola „pyžamová párty“ a prváci vykonávali rôzne zábavné činnosti zamerané na pohyb, šikovnosť či rýchlosť. Na záver programu dostali fotografiu a medailu a potom nasledovala pre všetkých prítomných diskotéka.

download: príloha

pridané dňa: 2017-10-18 času: 08:31:43

obrazok

Poskytovanie prvej pomoci

Dňa 29. septembra 2017 žiaci štvrtých ročníkov demonštrovali ukážky prvej pomoci na Súkromnej ZŠ Dotyk. Poskytovania prvej pomoci sa zúčastnili P. Belková zo 4.B, T. Ferancová a S. Gallová zo 4.A pod vedením Mgr. Lucie Kajúchovej.

download: príloha

pridané dňa: 2017-10-09 času: 23:02:03

obrazok

Dni nezábudiek 2017

Dňa 29. septembra 2017 sa konala celoslovenská zbierka Dni nezábudiek 2017. Získané financie sa rozdeľujú do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. V uliciach mesta Ružomberok sa do tejto zbierky zapojili aj žiaci z našej školy: Stanislav Okál, Zuzana Jablonská, Mariana Kováčová, Miriam Sviteková, Katarína Pištejová, Terézia Matejčáková, Alena Ištoková, Mária Štrpková, Timea Kupová, Aneta Ondríková, Jozef Čudrnák a Lenka Balejová. Podarilo sa im vyzbierať sumu 243,49€. Všetkým darcom a dobrovoľníkom ĎAKUJEME!

download: príloha

pridané dňa: 2017-10-04 času: 15:14:32

obrazok

Okresné kolo v cezpoľnom behu 2017

Dňa 28. septembra 2017 sa v Hrabove v Ružomberku konali preteky v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl. Našu školu reprezentovali Tamara Remenárová , Ema Vargončíková (obidve z 1.A), Daniela Smiešková a Veronika Smiešková (obidve z 3.A). Najlepšie sa spomedzi všetkých žiačok stredných škôl v okresnom kole umiestnila Veronika Smiešková - 6. miesto a v súťaži družstiev obsadili naše žiačky 3. miesto. Okrem súťažiacich vykonávali žiaci našej školy aj zdravotnú službu počas celej akcie - Lucia Horská, Libor Polónyi (obaja z 3.A), Jakub Blaško a Dominika Djubašáková (obaja z 3.B). Za reprezentáciu školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

download: príloha

pridané dňa: 2017-10-03 času: 17:06:07

obrazok

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Od tohto školského roku sa naša škola zapája do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Informácie o projekte nájdete v prílohe.

download: príloha

pridané dňa: 2017-09-28 času: 20:15:44

obrazok

Biela Pastelka 2017

Dňa 22. septembra 2017 sa konala celoslovenská zbierka Biela Pastelka. Ide o verejnú zbierku, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. V uliciach mesta Ružomberok sa do tejto zbierky zapojili aj žiaci z našej školy: Patrícia Kubelová, Lucia Horská, Mária Helisová, Jakub Krišanda, Beáta Václavová, Karolína Labašková, Radoslava Geisbacherová a Monika Popluhárová. Podarilo sa im vyzbierať sumu 180,61€. Všetkým darcom a dobrovoľníkom ĎAKUJEME!

download: príloha

pridané dňa: 2017-09-26 času: 17:06:20

obrazok

Plenárne rodičovské stretnutie

V piatok 22. septembra 2017 sa v našej škole o 15:00 hod. uskutočnilo plenárne rodičovské stretnutie. Pani riaditeľka MUDr. Ľubomíra Albertyová zhodnotila minulý školský rok 2016/2017, dosiahnuté výsledky a poukázala na dochádzku žiakov. V príhovore taktiež povzbudila rodičov, aby svoje deti motivovali k učeniu a chodeniu do školy, čo prispeje k dosahovaniu lepších výsledkov . Pani riaditeľka rodičom taktiež predstavila nový projekt pod názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, do ktorého sa žiaci môžu zapojiť. Po príhovore vystúpila p. Vallušová s krátkym prejavom a návrhom príspevku do rodičovského spoločenstva, ktoré rodičia odhlasovali. Po skončení plenárneho rodičovského stretnutia nasledovalo stretnutie rodičov v jednotlivých triedach.

download: príloha

pridané dňa: 2017-09-26 času: 16:31:47

obrazok

Poskytovanie prvej pomoci

Dňa 18. septembra 2017 sa žiaci tretích ročníkov Gymnázia sv. Andreja zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia na Kalvárii kde im žiaci tretích ročníkov Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u dospelého človeka a dieťaťa v bezvedomí, prvú pomoc pri krvácaní a šoku, ošetrenie zlomenín a prikladanie improvizovaných dláh. Poskytovania prvej pomoci sa zúčastnili S. Horváthová, A. Marošová, D. Smiešková z 3.A a D. Goreková, R. Holáková, P. Pjosová z 3.B triedy pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a PhDr. B. Pastuchovej.

download: príloha

pridané dňa: 2017-09-20 času: 17:22:42

obrazok

OZNAM

5. septembra 2017 sme spustili oficiálnu stránku školy na facebooku. Nájdete tam informácie z diania v škole, oznamy, udalosti a fotogalérie zo školských akcií. Pridajte sa do našej komunity tu: https://www.facebook.com/szsmtsrbk/

pridané dňa: 2017-09-08 času: 17:55:41

obrazok

Začiatok školského roka

Nový školský rok 2017/2018 sme spoločne začali 4. septembra 2017 o 8.00 hod. slávnostnou svätou omšou Veni Sancte v Kostole sv. Ondreja. ThLic. Florián Volf PhD. v homílii vyslovil slová povzbudenia byť ako „dobrá špongia“, ktorá chce nasávať, naberať nové poznatky, vedomosti a pritom druhým neublížiť. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školskej kaplnky, kde pani riaditeľka MUDr. Ľubomíra Albertyová privítala všetkých žiakov a naši prváci boli privítaní potleskom ostatných žiakov. P. riaditeľka nám všetkým zdôraznila, aby sme boli zodpovední, usilovní ale i obozretní voči všetkým prvkom extrémizmu, rôzneho druhu násilia. Pripomenula, aké dôležité je mať v živote vyššie ciele napr. i priamu účasť na Svetových dňoch mládeže v Paname 2019, či Národnom stretnutí mládeže 2018 v Prešove. Naším žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom prajeme veľa Božích milostí a požehnania, darov Ducha Svätého a byť v dnešnom svete pravým Kristovým svetlom a soľou. Ad majorem Dei gloriam!

download: príloha

pridané dňa: 2017-09-06 času: 09:18:40

obrazok

Školský časopis Dexter

V prílohe si môžete prečítať aktuálne dvojčíslo školského časopisu Dexter - r. 2016/2017, číslo: III. + IV. Príjemné čítanie :).

download: príloha

pridané dňa: 2017-07-01 času: 00:43:36

obrazok

KOŽAZ ´17

Posledny júnový týždeň sa naši tretiaci zúčastnili KOŽAZ-u v nádhernom prostredí Vysokých Tatier. Foto nájdete v prílohe.

download: príloha

pridané dňa: 2017-07-01 času: 00:22:20

obrazok

Trojruža ´17

Celoslovenská súťaž „Ružomberská Trojruža“, ktorej cieľom je podpora a prezentácia amatérskej literárnej a výtvarnej tvorby cestou tvorivého dialógu, umožnenie vzájomnej komunikácie medzi autormi a usporiadateľmi. Za našu školu sa do celoslovenskej súťaže zapojil Jakub Blaško z II. B triedy s výtvarnou prácou s názvom „Stratená duša“, Veronika Smiešková z II.A triedy s názvom práce „Mačka“ a Michal Blaško z I. B triedy s prácou „Detský úsmev“. V kategórii literárnej tvorby nás reprezentovali Michaela Šurinová zo IV. A s prózou „Čo keby sme ušli?“ a Veronika Kuruczová z II. A s básňami „Láskou je duša bez mena a Temná duša“.

download: príloha

pridané dňa: 2017-06-23 času: 09:18:52

obrazok

Meranie krvného tlaku a glykémie

Už pravidelne v rámci podujatia Dni mesta Ružomberok ste nás mohli vidieť (14. júna 2017) so svojím stánkom v strede mesta „pri vajci“ ako okoloidúcim sme bezplatne merali krvný tlak a hladinu cukru v krvi. Pamätali sme i na prevenciu – t.z. poúčali sme o správnych hodnotách i následkoch neliečeného vysokého krvného tlaku. Akcia sa stretla s veľkým záujmom ľudí - a to nás teší :). Ďakujeme zúčastnením vyučujúcim a žiakom za praktické prezentovanie školy.

download: príloha

pridané dňa: 2017-06-16 času: 22:56:06

obrazok

JUBILEUM - akadémia

V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!

download: príloha

pridané dňa: 2017-06-19 času: 10:42:08

obrazok

Matematický kLoKaN

Nedávno – 20. marca 2017 – sa na našej škole uskutočnila najväčšia žiacka súťaž na svete MATEMATICKÝ KLOKAN. V kategórii KADET 012 sa zapojilo 20 študentov našej školy. Najviac sa darilo Jakubovi Krišandovi z I. A, Terézii Matejčákovej z II. B a Veronike Smieškovej z II. A. Najúspešnejším gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

download: príloha

pridané dňa: 2017-06-05 času: 09:12:18

obrazok

Vyhodnotenie súťaže

V Jubilejnom roku sv. Martina sa v mesiacoch marec a apríl 2017 žiaci našej i ostatných diecéz mali možnosť zapojiť do korešpondenčnej súťaže o sv. Martinovi. Hlavným zámerom súťaže bolo oboznámiť sa so životom patróna spišskej diecézy, modliť sa k nemu a povzbudení jeho príkladom byť ochotní nasledovať ho v jeho čnostiach. Súťaž prebiehala v štyroch kolách. Z našej školy všetky štyri kolá vypracovalo 38 žiakov. Chceme vysloviť poďakovanie učiteľom a katechétom, ktorí žiakov povzbudzovali k zapojeniu sa do súťaže. Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme, aby bolo pre nich najväčším ocenením poznanie sv. Martina, prehĺbenie viery, modlitby a skutkov dobročinnosti nie iba počas Jubilejného roka sv. Martina, ale počas celého ďalšieho života. Viac v prílohe.

download: príloha

pridané dňa: 2017-05-29 času: 12:18:22

obrazok

Čistejšie mesto ...

Jedno stredajšie popoludnie 17. mája 2017 sme venovali k ochrane a zlepšeniu životného prostredia v našom meste. V rámci projektu Tatranskí rytieri sme vyčistili od smetí a odpadkov lokalitu „Horička“ v Baničnom. Ďakujeme všetkým žiakov, ktorí sa aktívne zúčastnili spomínanej akcie.

download: príloha

pridané dňa: 2017-05-29 času: 12:39:40

obrazok

Benefícium a kongres SZSM

Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) pripravil pre ľudí s diagnózou sclerosis multiplex, ako aj širokú verejnosť, v rámci Svetového dňa SM (World MS day). Benefícia a kongres pod názvom „Kvalita života s SM“, ktoré sa konali v dňoch 11. až 13. mája 2017 v Ružomberku. Naša škola sa kongresu zúčastnila v piatok 12. mája vo veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku. Prednášky boli veľmi zaujímavé a podnetné hlavne pre pacientov, ktorých sa toto ochorenie týka a ich rodinných príslušníkov. Ako aj budúcich zdravotníkov, ktorí sa o týchto pacientov starajú. Poskytujú im rehabilitačnú, ošetrovateľskú starostlivosť. Na prednáškach sa zúčastnili aj žiaci našej školy. S ochorením skleróza multiplex sa často stretávajú hlavne na neurologickej klinike. Poznatky, ktoré získali môžu ďalej využiť vo svojej praxi. Prednášok sa zúčastnili: z III.A triedy: Baďová Kristína, Barienčíková Katarína, Bielesch Róbert, Bobula Dominik, Brillová Anna Mária, Černáková Martina, Ferancová Tatiana, Gallová Silvia, Ondrejková Alena, Ťapajnová Milena. Z III.B triedy: Belková Petra, Cecková Stanislava, Ďanovská Monika, Jacková Veronika, Kamenská Eva Mária, Kučmová Klaudia, Lisá Katarína, Lukáčová Klaudia, Malý Branislav. Pedagogický dozor zabezpečoval Mgr. Inna Hlinková Tsuha a Mgr. Valéria Orolinová.

pridané dňa: 2017-05-17 času: 13:40:15

obrazok

Výsledky prijímacích skúšok

V prílohe nájdete výsledky prijímacích skúšok - odbor zdravotný asistent denné štúdium - 1. kolo zo dňa 9. mája 2017 a 11. mája 2017.

download: príloha

pridané dňa: 2017-05-11 času: 15:43:38

obrazok

Plavecký výcvikový kurz

V práve v týchto dňoch – od 8. mája do 12. mája 2017 – sa naši druháci zúčastňujú Plaveckého výcvikového kurzu v peknom prostredí „slovenského mora“ – v areáli hotela Granit. Všetkým prajeme krásny a bezproblémový kurz. Aktuálne fotky nájdete v prílohe.

download: príloha

pridané dňa: 2017-05-11 času: 08:11:36

obrazok

Generálna vizitácia – Sr. Elsit

Posledný pracovný aprílový deň – 28. apríla 2017 – sme v našej škole privítali vzácnu návštevu. Na generálnu vizitáciu priamo zo Švajčiarska k nám prišla generálna radkyňa Sr. Elsit Ampattu z Indie. Táto skromná, usmievavá a šťastím prekypujúca sestrička nás očarila svojím bezprostredným a ľudským správaním, milotou a láskou. Spolu s ňou prišla i Sr. Marislava, ktorá prekladala jej slová. Naši žiaci si pre nich pripravili milý program. V hudobnej časti sa žiaci prezentovali hrou na klavíri, na gitare a autentickým liptovským spevom. Po ňom sa predstavili členovia dramatického krúžku so scénkou z „Malého princa“, ktorú zahrali okrem rodného jazyka ešte aj v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku. Po slovách „Dobre vidíme len srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné,“ nasledovala obrazová a slovná prezentácia našej školy od začiatku jej 25-ročnej existencie. Na záver mohli žiaci Sr. Elsit klásť otázky, čo aj v hojnom počte využili. Sestrička im na všetky úprimne odpovedala a v nás zanechala pocit autentickosti a sily prežívania svojho povolania. Najviac to vystihuje tvrdenie, že je „šťastná, tam kde je!“ Po skončení diskusie si Sr. Elsit prezrela priestory našej školy, stretla sa so všetkými zamestnancami pri sladkom občerstvení a v školskej kaplnke sme si pri spoločnej modlitbe mohli vypočuť slová Otče náš v jej rodnom jazyku. Všetci ďakujeme za tento výnimočný dar vzájomnej spolupatričnosti a začlenenia sa do Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža. Nech dobrotivý Boh neustále požehnáva a zveľaďuje toto nádherné dielo. Laudetur Jesus Christus!

download: príloha

pridané dňa: 2017-05-03 času: 10:46:50

obrazok

Prezentácia nemocníc v Českej republike

Medzi nás osobne zavítali 24. apríla 2017 hlavné sestry z českých nemocníc. Pani Mgr. Zuzana Jardekyová - manažérka pre kvalitu a efektivitu z Prahy, Blanka Červenková - hlavná sestra Nemocnice Hořovice a Ilona Kupková - hlavná sestra Rehabilitačnej nemocnice Beroun. Pani manažérka a hlavné sestry žiakom IV. ročníka predstavili nemocnice v Hořoviciach a Rehabilitačnú nemocnicu v Beroune. Krátkym filmom im ukázali vybavenie nemocníc, prácu zdravotníckych pracovníkov i kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti. Žiakom ponúkli podľa záujmu i možnosť zamestnania. Pri diskusii sa pýtali na konkrétne veci, ktoré ich zaujímali. Manažérka a hlavné sestry im kompetentne odpovedali na ich otázky.

download: príloha

pridané dňa: 2017-04-26 času: 13:47:59

obrazok

Návšteva zo Švajčiarska

V pondelok 10. apríla 2017 bola naša p. riaditeľka MUDr. Ľubomíra Albertyová pozvaná na stretnutie s pánom Guidom STÖCKLIM z rádu Maltézskych rytierov so sídlom vo Švajčiarsku. Stretnutie sa konalo v priestoroch Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN v Ružomberku. Po stretnutí v nemocnici sa pán Guido Stöckli zastavil aj v našej škole a prezrel si jej priestory. Po krátkej prehliadke prisľúbil škole pomoc s materiálnym zabezpečením.

download: príloha

pridané dňa: 2017-04-26 času: 13:38:12

obrazok

Krajské kolo SOČ

Dňa 04. apríla 2017 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovali Nikola Koraušová, Zuzana Jablonská a Lucia Horská z II.A v súťažnom odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia s témou súťažnej práce „Zlý deň alebo niečo viac?“ Umiestnili sa na krásnom 5. mieste. Srdečne im blahoželáme.

download: príloha

pridané dňa: 2017-04-20 času: 08:30:18

obrazok

Výročie posvätenia školskej kaplnky

Sú v živote i výnimočné okamihy, kedy človek spomalí, obzrie sa späť, pospomína a hodnotí. Taký výnimočný a slávnostný deň pre nás všetkých nastal vo štvrtok 6. apríla 2017. V škole bola možnosť pristúpiť k veľkonočnej svätej spovedi; zástupcovia z každej triedy svojím aktívnym postojom a ochotou spievať už dlhšie sa pripravovali na ďakovnú svätú omšu pri príležitosti Jubilea 20.-ročného posvätenia našej školskej kaplnky. Pod vedením p. prof. Ľ. Prančíkovej a Mgr. M. Gallovičovej sa liturgia stala výnimočnou a sviatočnou. Pani riaditeľka svojimi slovami a spomienkami pripomenula túto výnimočnú udalosť – okolnosti vzniku a prestavby tohto priestoru. Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. P. Ondrej Gábriš, SJ, ktorý vyzdvihol podstatu prebývania s Kristom, konania Lásky a Dobra medzi nami. Po jej skončení členovia školského parlamentu nám pripomenuli život sv. Jána De La Salla – patróna kresťanských učiteľov a vychovávateľov. Zamestnanci školy boli obdarovaní milým kvietkom na znak vďaky za ich dennodennú prácu. Pane, vďaka Ti za dar tohto nášho školského spoločenstva. AMGD!

download: príloha

pridané dňa: 2017-04-20 času: 08:31:07

obrazok

Hviezdoslavov Kubín

Naše žiačky z I.B triedy – Emília Balková a Aneta Ondríková 29. marca 2017 reprezentovali školu v okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy. Obe dievčatá podali veľmi dobrý výkon a Aneta Ondríková sa umiestnila na peknom 3. mieste v prednese prózy. Úprimne gratulujeme.

download: príloha

pridané dňa: 2017-04-20 času: 08:31:23

obrazok

Biblická olympiáda - dekanátne kolo

Tento rok Biblická olympiáda - dekanátne kolo - prebehlo v stredu 22. marca 2017 v priestoroch Gymnázia sv . Andreja v Ružomberku. Našu školu reprezentovali žiačky II.B triedy: Alžbeta Lieskovská, Terézia Matejčáková a Petra Pjosová. V tvrdej konkurencii získali 1. miesto a postúpili do diecézneho kola. Tešíme sa s dievčatami, že ich úsilie, chuť a trpezlivosť im priniesla zaslúžené ovocie. Prajeme im veľa úspechov a šťastia do ďalšieho kola.

download: príloha

pridané dňa: 2017-03-27 času: 14:35:25

obrazok

SOČ

V utorok 21. marca 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Našu školu reprezentovali Nikola Koraušová, Zuzana Jablonská a Lucia Horská z II.A s témou súťažnej práce „Zlý deň alebo niečo viac?“ a Branislav Malý z III.B so súťažnou prácou „Nespavosť, populačné ochorenie 21. storočia“. Na 1. mieste v okresnom kole SOČ v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia a sociológia sa umiestnili Nikola Koraušová, Zuzana Jablonská a Lucia Horská z II.A. 3. miesto v odbore Zdravotníctvo a farmakológia obsadil Branislav Malý z III.B. Srdečne blahoželáme! Do krajského kola postúpili žiačky z prvého miesta.

download: príloha

pridané dňa: 2017-03-27 času: 14:42:22

obrazok

Matematický kLoKaN

Dňa 20. 03. 2017 sa na našej škole, ako aj v mnohých ďalších školách v šesťdesiatich krajinách na štyroch kontinentoch zemegule hľadali svetoví matematici. Tejto najväčšej žiackej súťaže na svete sa u nás zúčastnilo 20 žiakov z prvého a druhého ročníka. Veríme, že zaujímavé a nie príliš ťažké úlohy zvládli.

pridané dňa: 2017-03-27 času: 12:07:49

obrazok

Exkurzia Auschwitz - Birkenau

V boji proti narastajúcemu násiliu a extrémizmu sme 15. marca 2017 navštívili koncentračný tábor Osvienčim/Auschwitz a Birkenau, v ktorom počas II. svetovej vojny zahynulo veľmi veľa ľudí. Zúčastnili sa ho žiaci prvého ročníka, a niektorí naši tretiaci. Vidieť miesta, kde sa pred pár desaťročiami konala takáto hrôza, nebolo ľahké, naše tvare mali vážny a chápavý výraz. Počúvali sme pozorne naše dve poľské sprievodkyne, ktoré nás sprevádzali po obidvoch koncentračných táboroch. V prvom tábore, ktorý sa volá Auschwitz, sme mohli vidieť príbytky väzňov v pracovnom tábore. Plynová komora, oblečenie a fotografie naaranžované v miestnostiach nám priblížili život väzňov ešte viac. Druhý tábor, ktorý stál na mieste niekdajšej dediny Brzezinka, sa volá Birkenau. Bol mnohonásobne väčší, ako ten predošlý, a aj podmienky v ňom tomu zodpovedali. Bol to hladovací tábor. Aj tu vládla dusná atmosféra. Pre nás všetkých to bol silný zážitok a tiež mementom, že najviac si ubližuje človek človekovi, ktorí sa správa pyšne, arogantne a povýšenecky. Nikdy nezabudnime na túto nedávnu minulosť odohrávajúcu len par stoviek kilometrov od našich domovov. Veľmi pekne ďakujeme našim profesorom - Mgr. Lucii Kajúchovej a PhDr. Pavlovi Šípošovi za super pripravenú exkurziu.

download: príloha

pridané dňa: 2017-03-27 času: 12:02:46

obrazok

Exkurzia - Hospic sv. Alžbety

V utorok 14. marca 2017 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili odbornej exkurzie v Hospice sv. Alžbety v Ľubici. Žiaci sa mohli oboznámiť s organizáciou zariadenia, starostlivosťou o pacientov a mali možnosť navštíviť i izby klientov. Pre všetkých to bol silný emočný zážitok.

download: príloha

pridané dňa: 2017-03-27 času: 11:58:54

obrazok

Duchovná obnova žiakov

Počas písomných maturitných skúšok v našej škole sa žiaci 1. - 3. ročníka zúčastnili na duchovnej obnove v pastoračných priestoroch Spoločosti Ježišovej v Ružomberku. Duchovne ich sprevádzali Milosrdné sestry Svätého kríža z Trnavy: Sr. Terézia Benedikta - novicmajsterka s novickami: Sr. Ciarou, Sr. Sárou a Sr. Noemi. Hneď v úvode si pozreli krátky film "The Butterfly Circus" a následne mohli o ňom viesť dialóg a upriamiť svoju pozornosť na rôzne zranenia v živote človeka, keďže aj téma duchovnej obnovy mala takýto názov. V kufríku prvej pomoci pri takéto zranenia sa nachádzali: kríž, sväté písmo a ruženec. V skupinových prácach pracovali so sv. písmom a rozprávali o danej téme. Po skončení programu mali žiaci možnosť zúčastniť sa sv. zmierenia a sv. omše, ktorú celebroval p. Ondrej Gábriš SJ.Ďakujeme sestričkám z Trnavy za ich prítomnosť medzi nami a za vynaložené úsilie pri príprave tejto duchovnej obnovy. Tešíme sa na ne znova o rok!

download: príloha

pridané dňa: 2017-03-28 času: 11:42:03

obrazok

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť študentov stredných škôl. Podporuje experimentovanie a bádanie. Napomáha rozvoju osobnosti žiakov. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúsenosti a talentu mladých ľudí. Vo štvrtok 9. marca 2017 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov. V odbore Pedagogika, psychológia a sociológia súťažilo 12 žiakov, v odbore Zdravotníctvo a farmakológia reprezentovalo 8 žiakov a v odbore Teória kultúry, umenie sa predstavili 2 žiačky. Prvé miesto obsadili Nikola Koraušová, Zuzana Jablonská a Lucia Horská z II.A s témou súťažnej práce „Zlý deň alebo niečo viac?“. Na druhom mieste sa umiestnil Branislav Malý z III.B so súťažnou prácou „Spánok“. Tretie miesto získali Denisa Goreková, Katarína Pištejová a Alžbeta Lieskovská z II.B za súťažnú prácu „Súrodenecké konštelácie“. Do okresného kola postúpili žiaci z prvého a druhého miesta. Srdečne blahoželáme! Oceňujeme úsilie i námahu všetkých súťažiacich, srdečne im blahoželáme a prajeme ďalej veľa úspechov.

download: príloha

pridané dňa: 2017-03-16 času: 08:42:08

obrazok

Prednáška v anglickom jazyku

Naša škola sa v utorok 7. februára 2017 zúčastnila prednášky v anglickom jazyku, ktorú viedol bývalý člen zoskupenia skinhead – pán Christian Piccolini. Žiakom prerozprával svoj príbeh, ako sa dostal do skupiny extrémistov, z ktorej neskôr odišiel. Na konci mali žiaci možnosť klásť otázky, ktoré ich zaujímali. Foto v prílohe.

download: príloha

pridané dňa: 2017-02-13 času: 13:09:24

obrazok

Lyžiarsky výcvik 2017

Na prelome januára a februára (29.1. – 3.2.2017) naši prváci absolvovali Lyžiarsky výcvikový kurz vo Vysokých Tatrách – v Dolnom Smokovci. Ubytovanie bolo zabezpečené v Charitnom dome, kde sa o nás s láskou starali naše sestričky. Žiaci pod vedením inštruktorov sa mohli naučiť i zdokonaliť v lyžovaní, kochať sa krásou našich Tatier, v rámci spoločenských večerov sa kultúrne zabávať a spoznávať svojich spolužiakov. Počas kurzu odzneli viaceré prednášky – napr. lyžovanie a výstroj, poskytovanie prvej pomoci, duchovná cesta človeka. Sväté omše i duchovnú starostlivosť o nás s úsmevom vykonával František Dezider Alberty, OFMCa. V rámci oddychového dňa sme mali výlet na Štrbské pleso, nelyžujúci absolvovali s vedúcou kurzu – p. riaditeľkou MUDr. Ľ. Albertyová – prehliadku Skalnatého plesa, Lyžiarskeho múzea v Tatranskej Lomnici, pozreli si „Ľadový dom“ s tematikou Majstra Pavla z Levoče na Hrebienku i navštívili Rainerovú útulňu. Vrcholom kurzu boli lyžiarske preteky, po skončení ktorých sa ocenili najlepší z oboch kategórii. Vyhodnotil sa i Naj pokrok a Naj izba. Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny a príjemný čas strávený na kurze a Pánu Bohu za pomoc a ochranu počas neho. Pokoj a Dobro!

download: príloha

pridané dňa: 2017-02-13 času: 13:10:46

obrazok

Vyhodnotenie súťaže

V prílohe nájdete vyhodnotenie a výsledky celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Všetkým srdečne blahoželáme!

download: príloha

pridané dňa: 2017-02-06 času: 10:20:18

obrazok

Používanie Internetu – bezpečnosť a možné ohrozenie

Na pôde našej školy mali žiaci II. ročníka možnosť 2. februára 2017 stretnúť sa s Mgr. Jurajom Holdošom, PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej Univerzity. Tento vysokoškolský pedagóg mal pre žiakov pripravenú aktuálnu prednášku spojenú s diskusiou o bezpečnosti a možných rizikách pri používaní Internetu.

download: príloha

pridané dňa: 2017-02-06 času: 09:52:04

obrazok

Školský časopis Dexter

V prílohe si môžete prečítať aktuálne dvojčíslo školského časopisu Dexter - r. 2016/2017, číslo: I. + II. Príjemné čítanie :).

download: príloha

pridané dňa: 2017-01-27 času: 10:46:58

obrazok

Francúzi medzi nami ...

V dňoch od 14. januára do 18. januára 2017 medzi nás zavítali žiaci a pedagógovia z podobnej odbornej školy ako je tá naša - konkrétne z Lýcea J. B. Taillandiera, ktoré sa nachádza vo francúzskom meste Fougeres. Okrem spoznávania nášho mesta mali možnosť prezrieť si našu školu, stretnúť sa so žiakmi, učiteľmi a taktiež zavítať na miesta výkonu odbornej praxe - na oddelenia Fakultnej nemocnice ÚVN v Ružomberku, kde sa zoznámili s odbornou výukou v našich podmienkach. Navštívili aj CSS Trojlístok a CSS Via Vitae, kde klientov potešili spevom. Stretnutie bolo plné zážitkov, emócie i radosti a máme na čo spomínať. Veríme, že takýchto stretnutí bude čoraz viac. Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať našej kolegyni – Mgr. A. Saskovej – za pomoc pri organizovaní, prekladaní a sprevádzaní našich francúzskych kamarátov.

download: príloha

pridané dňa: 2017-01-25 času: 06:57:48

obrazok

Zbierka

I naša škola sa zapojila do verejnej zbierky - Úsmev ako dar. Viac informácii o nej - priebeh, dobrovoľníci i vyzbieraná suma ,nájdete v prílohe.

download: príloha

pridané dňa: 2017-01-18 času: 12:50:09

obrazok

Koleda 2017

V pondelok 9. januára 2017 sme nový kalendárny rok začali sv. omšou – Koledou, pri ktorej všetci sme si vyprosovali, ale i priali, žičili nech nám Pán Boh cez rok celý, nič iného nenadelí = iba hojnosť milostí, šťastia, zdravia, lásky i radosti. Po jej skončení nám Páter Ondrej Gábriš, SJ po jej skončení požehnal všetky priestory, v ktorých sa učíme, vzdelávame i pracujeme. Pani riaditeľka spevákov sprevádzala hre na harmonike a tým sa vytvorila nefalšovaná koledovacia atmosféra. Tento deň bol krásnym vstupom do nového kalendárneho roka na našej škole.

download: príloha

pridané dňa: 2017-01-16 času: 10:21:12

obrazok

Vianočná akadémia 2016

Každoročne si prostredníctvom akadémie pripomíname Narodenie Božieho Syna. Tentoraz v nej vystúpili naši prváci, kde nám prostredníctvom scénky ukázali - žiaľ vo väčšine - prežívané Vianočné sviatky. Po nej nasledovala výstižná pieseň o skutočnom prežívaní Vianoc. Pani riaditeľka nám potom priblížila podstatu i dôvody Sprítomnenia Boha v tomto svete. I tentoraz vyhodnotila a ocenila aktívnych žiakov za krásnu reprezentáciu školy, za dosiahnuté pekné výsledky. Pod stromčekom si trieda našla milé prekvapenie. I naša pani riaditeľka bola obdarovaná – dostala vlastnoručne našou žiačkou namaľovaný obraz. Na záver všetci sme si zaspievali Tichu noc – najprv v španielskom a potom i v slovenskom jazyku. Všetkým prajeme požehnaný a milostivý celý rok Pána 2017!

download: príloha

pridané dňa: 2017-01-11 času: 12:30:46

obrazok

Sviatok svätého Mikuláša

V deň, kedy chodí svätý Mikuláš, sme v sprievode anjelov a spevákov navštívili starých a chorých ľudí v CSS Trojlístok v Ružomberku. Svojou prítomnosť sme na ľudských tvárach vyčarovali úsmev, radosť, slzy šťastia, ale i pocítili úprimnú vďaku zo strany obyvateľov tohto centra. Nasledujúci deň – 7. decembra 2016 – sme zavítali s pripraveným divadelným predstavením „Danka a Janka“ na detské oddelenie ÚVN – FN v Ružomberku. Po jeho skončení mikulášsky sprievod prešiel aj gynekologicko-pôrodnícke, onkologické a doliečovacie oddelenie. Poobede bol pripravený program pre deti zamestnancov našej školy. Medzi nás zavítal svätý Mikuláš v sprievode anjelov. Naši školskí herci deťom zahrali „Danku a Janku“ a deti „na oplátku“ zarecitovali, zaspievali a zahrali sv. Mikulášovi. On ich zato láskavo obdaroval. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k sprítomneniu týchto krásnych chvíľ. Sanctus Nicolaus, ora pro nobis!

pridané dňa: 2016-12-09 času: 12:35:52

obrazok

EXPERT geniality show

Vo štvrtok 1. decembra 2016 sa 26 žiakov z I., II. a III. ročníka zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Súťažný test obsahoval otázky z piatich tém: Spoločnosť udalosti, umenie; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English?; Góly body sekundy. Žiaci súťažili z dvoch tém, ktoré si ľubovoľne zvolili.

download: príloha

pridané dňa: 2017-02-06 času: 10:24:48

obrazok

Boj proti HIV/AIDS

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS = Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, spôsobuje vírus HIV. Informačná kampaň prebehla v našej škole práve v tento deň, kedy vybraní žiaci rozdávali spomínané stužky. Cesty prenosu HIV sú: sexuálna, krvná alebo z matky na novorodenca. Existuje liek, ako zničiť toto vážne ochorenie: 1. Informovať o probléme HIV/AIDS. 2. Prevencia. 3. Predmanželská čistota. 4. Partnerská vernosť. 5. Dodržiavanie Desatora Božích prikázaní. A všetci uvidíme hmatateľné výsledky.

download: príloha

pridané dňa: 2016-12-05 času: 13:06:18

obrazok

Krajské kolo v šachu

Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR usporiadal v Čadci 30. novembra 2016 krajské kolo študentov a študentiek stredných škôl v zrýchlenom šachu. Z našich postupujúcich dievčat sa najlepšie umiestnila Gabika Pažitná (III.A) – na peknom 7. mieste v kraji. Srdečne gratulujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

download: príloha

pridané dňa: 2016-12-05 času: 12:27:36

obrazok

Stretnutie s otcom biskupom

Vo štvrtok 24. novembra 2016 prijal začínajúcich učiteľov našej diecézy sídelný biskup Mons. Štefan Sečka. Medzi nimi bola i naša nova kolegyňa – Mgr. Marta Gallovičová.

pridané dňa: 2016-12-07 času: 07:35:25

obrazok

Súťaž "Krajší život bez drog"

Centrum voľného času v Ružomberku uskutočnila okresnú výtvarnú súťaž s protidrogovou tematikou „Krajší život bez drog...“. Našu školu krásne a úspešne reprezentovala žiačka IV.B triedy – Klára Smiešková, ktorá vo svojej kategórii získala prvé miesto. K tomuto úspechu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú prezentáciu školy. Všetky ocenené výtvarné práce budú vystavené v Bjӧrsonovom dome v Ružomberku do konca januára 2017.

pridané dňa: 2016-12-05 času: 08:28:28

obrazok

Požehnanie adventných vencov 2016

Tento rok liturgické obdobie Adventu trvá najdlhšie. Jeho začatie, stíšenie a reálne sprítomnenie sa udialo pri štvrtkovej rannej sv. omši 24. novembra 2016. Náš Páter Ondrej Gábriš, SJ nám pri nej požehnal krásne zhotovené adventné vecne i sviece. Každá trieda si pripravila ten svoj a budú na ňom zapaľovať sviece pri modlitbe na začiatku a na konci vyučovania. Okrem toho na škole prebieha medzi žiakmi, zamestnancami i „anjelská služba“, kde každý z nás si vytiahol svojho „zverenca“, o ktorého sa „anjel“ stará. Aj takýmto spôsobom sa chceme pripravovať na slávenie Narodenia Ježiša Krista. Milostivý a požehnaný čas svätého Adventu. Veni, Veni, Emmanuel ...

download: príloha

pridané dňa: 2016-11-28 času: 13:02:35

obrazok

Deň študenstva

Na ružomberskej radnici v stredu 16. 11. 2016 boli pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udeľované pamätné listy vybraným žiakom a študentom. Z našej školy bol za vynikajúce študijné výsledky a za úspešnú reprezentáciu školy ocenený žiak tretieho ročníka Daniel Valluš. Prikladáme krátku charakteristiku – ide o študenta, ktorý počas celého doterajšieho štúdia dosahuje veľmi dobré štúdijné výsledky. Je veľmi inteligentný, taktný s veľkým zmyslom pre spoločné dobro , kde sa najviac prejavuje jeho osobná kreativita a mnohými je považovaný za " tmel " spoločenstva. Je veľmi obľúbený medzi spolužiakmi, ale aj v iných mládežníckych skupinách a prejavom dôvery je jeho delegovanie do školského parlamentu, tak isto do mestského parlamentu mládeže a zastáva tiež funkciu člena rady školy / za študentov / na SZŠ Márie Terézie Schererovej v Ružomberku. Má dobré organizačné schopnosti a aktívne sa zúčastňuje na rôznych podujatiach školy. Všetci sa pripájame k srdečným gratuláciám.

download: príloha

pridané dňa: 2016-11-21 času: 11:51:59

obrazok

Sviečka za nenarodené deti

Druhý november - je deň, kedy si spomíname na tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Aj my sme sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti, prostredníctvom ktorého pomáhame chrániť život od počatia až po prirodzenú smrť. Podporením tohto projektu podporujeme kultúru života a ľudskú dôstojnosť, ochranu ľudských práv a iné konkrétne aktivity zamerané na tento cieľ a zároveň verejne ukazujeme, že nám nie je ľahostajná ochrana života aj tých, ktorí sa ešte nevedia brániť – osobitne nenarodené deti. Kúpou špeciálne vyrobenej sviečky dobrovoľným príspevkom sme sa aj my pripojili k tým, ktorí osobitným spôsobom myslia na nenarodené deti. Všetci, ktorí zareagovali na rozhlasovú výzvu, sa cez veľkú prestávku o 9.45 hodine stretli v školskej kaplnke na spoločnej modlitbe za úctu k životu = osobitne pre tých, ktorí sa nedokážu brániť - nenarodené deti. Zároveň si tam aj mohli zakúpiť spomenutú sviecu.

pridané dňa: 2016-11-04 času: 11:14:03

obrazok

Okresné kolo v šachu

Turnaj medzi stredoškolákmi v okresnom kole v šachu sa odohral 21. októbra 2016 v Športovej hale Koniareň. Našu školu famózne reprezentovali: Gabriela Pažitná (I. miesto), Simona Nogová (2. miesto), Milena Ťapajnová (3. miesto) z III.A a žiak Michal Blaško z I.B triedy. Všetkým zúčastnením ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a postupujúcim držíme palce do ďalších turnajov. Riaditeľ turnaja bol Marek Zelnický (predseda Šachového klubu Ružomberok). Garantom podujatia bol poslanec mestského zastupiteľstva v Ružomberku MUDr. Karol Javorka PhD., ktorý účastníkom osobne odovzdal ceny.

download: príloha

pridané dňa: 2016-10-27 času: 14:40:47

obrazok

Krakov - po stopách svätých

V utorok 18. októbra 2016 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Ľubice Prančíkovej zúčastnili zájazdu na miesta, kde počas letných prázdnin prebiehali Svetové dni mládeže. Prvým miestom, ktoré sme navštívili, bolo Centrum sv. Jána Pavla II. v Krakove. Tu sme si uctili aj relikvie spomínaného svätca, ktorý bol naším súčasníkom. Následne sme sa presunuli do Lagievnikov, kde sme mali možnosť navštíviť izbu sv. sestry Faustíny a taktiež aj Sanktuárium, ktoré je svetovým centrom uctievania Božieho milosrdenstva. V kaplnke sv. sestry Faustíny sme si uctili jej pozostatky a v slovenskej kaplnke v Lagievnikoch sme pri spoločnej modlitbe – korunke Božieho milosrdenstva – ďakovali a prosili aj za celú našu školu. Žiakom aj pedagógom sa zájazd veľmi páčil. Ďakujeme za veľmi dobre zorganizovanú akciu, ktorá nám dala veľmi veľa a obohatila nás nie len po estetickej stránke, ale najmä po stránke duchovnej.

download: príloha

pridané dňa: 2016-10-27 času: 14:37:42

obrazok

Zahraničná odborná exkurzia

V piatok 7. októbra 2016 sa 6 žiačok našej školy zo IV.A a IV.B zúčastnili spolu s PhDr. Antóniou Dobrovičovou a PhDr. Monikou Totkovičovou odbornej exkurzie v Domove dôchodcov "Haus Elisabeth" v rakúskom Laxenburgu. Sprevádzala ich vedúca DD Sr. Daniela Leonhartsberger, ktorá ich oboznámila s fungovaním domova dôchodcov, s personálnym zabezpečením a poinformovala ich aj o podmienkach prijatia zahraničných pracovníkov. Mali možnosť vidieť každé oddelenie, spôsob práce i materiálno - technické zabezpečenie. Na každom oddelení DD sa stretli aj so zdravotnými sestrami zo Slovenska. Dievčatá mohli porovnať ošetrovateľskú starostlivosť o seniorov u nás na Slovensku a v zahraničí. Po skončení exkurzie navštívili niektoré zaujímavé miesta vo Viedni. Ďakujeme p. riaditeľke MUDr. Ľ. Albertyovej za uskutočnenie tejto odbornej exkurzie.

download: príloha

pridané dňa: 2016-10-18 času: 08:20:19

obrazok

NeZáBuDkA 2016

Duša je najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká ako tenučký ľad na práve zamŕzajúcej rieke. Niekedy stačí do nej štuchnúť a je po celistvosti. Dosť dlho trvá, kým sa prasklina zacelí. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie pochodov a ochorie. Dňa 6. októbra 2016 sa aj v našom meste konala verejná zbierka pod názvom Modrá nezábudka, ktorej cieľom bola podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia, podpora chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podpora vzdelávania, podpora zriaďovania komunitných zariadení za účelom zmysluplného a tvorivého využitia voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia. Viac v prílohe :).

download: príloha

pridané dňa: 2016-10-14 času: 11:30:23

obrazok

Národná konferencia mládeže

Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa uskutočnila Európska konferencia mládeže (European Youth Conference- EUYC) v dňoch 3.- 6. októbra 2016 v Košiciach. Stretlo sa tu takmer 300 účastníkov z celej Európy. Súbežne s touto konferenciou sa 4. októbra 2016 na Národnej konferencii mládeže v Žiline zúčastnilo 200 slovenských mladých ľudí. Účastníci Národnej konferencie prostredníctvom prenosu sledovali a zapájali sa do časti programu Európskej konferencie mládeže, ktorá bola vedená v anglickom jazyku. Okrem toho mali možnosť vyjadriť sa k témam, ktorými sa zaoberala na konferencii európska mládež. V záverečnej časti Národnej konferencie sa účastníci mali možnosť v rôznych workshopoch pod vedením odborníkov venovať téme podpory a rozvoja rôznorodého talentu a potenciálu. Našu školu za žiakov zastupoval Daniel Valluš z III. B triedy, ktorý reprezentuje žiakov školy v mestskom študentskom parlamente a je v Rade školy. Prioritnou témou slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre oblasť mládeže je odhaľovanie a rozvíjanie talentu a potenciálu mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou. Pre širšie zapojenie slovenskej mládeže do prioritnej mládežníckej témy predsedníctva a do pomenovania oblastí potrieb mládeže, sa niekoľko mesiacov venovali konzultáciám v rámci Štruktúrovaného dialógu (do ktorého sa zapojili žiaci našej školy v šk. roku 2015/2016) ale aj rôznorodým kreatívnym workshopom podporujúcim talent a nadanie mladých ľudí. Hlavným organizátorom Národnej konferencie mládeže bola Rada mládeže Žilinského kraja, ktorá sa 15 rokov venuje podpore práce s mládežou a obhajovaniu jej záujmov. Partnermi hlavného organizátora boli: Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Rada mládeže Trnavského kraja a Rada mládeže Banskobystrického kraja. Konferencia sa realizovala pod záštitou: Ministra školstva, vedy ,výskumu a športu SR Petra Plavčana, Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitosti SR, Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SR, Juraja Blanára, predseda Žilinského samosprávneho kraja, Jaroslava Bašku, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja - s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a NA programu EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže a športu.

download: príloha

pridané dňa: 2016-10-14 času: 11:24:34

obrazok

Gratulácia - cezpoľný beh

Dievčatá z triedy II.A - Daniela Smiešková, Veronika Smiešková a Barbora Veselovská z I.B v stredu 28.09.2016 krásne reprezentovali našu školu v okresnom kole v cezpoľnom behu študentiek SŠ – v súťaži družstiev. Umiestnili sa na peknej bronzovej pozícii, k čomu im srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Za nádhernú reprezentáciu školy im úprimne ďakujeme.

pridané dňa: 2017-05-09 času: 11:25:19

obrazok

Plenárne rodičovské stretnutie

V piatok 30. septembra 2016 sa v našej škole uskutočnilo plenárne rodičovské stretnutie. Pani riaditeľka - MUDr. Ľubomíra Albertyová zhodnotila minulý školský rok, dosiahnuté výsledky, poukázala na dochádzku žiakov, povzbudila rodičov, aby deti motivovali k dobrým výsledkom, učeniu a chodeniu do školy. Po príhovore nasledovala voľba nových členov do Rady školy, vystúpila p. Vallušová s krátkym prejavom. Tu bol priestor rodičov na otázky, vyjadrenie sa o príspevku do rodič. spoločenstva. Po jeho skončení nasledovalo stretnutie rodičov v jednotlivých triedach.

pridané dňa: 2016-10-03 času: 13:33:13

obrazok

Biela PASTELKA

Dňa 23. septembra 2016 sa v uliciach našich slovenských miest uskutočnil už štrnásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Výnos tejto zbierky je použitý na sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých občanov. Symbolom zbierky bola biela pastelka, ktorá je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou k prejaveniu ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Znamená svetlo, keď okolo je tma. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Aj z našej školy sa v radoch dobrovoľníkov aktívne zapojili žiaci menovite: Paula Beďačová, Sofia Horváthová, Loriana Ruszóová, Jessica Zrubáková, Lucia Horská, Sabína Hrubcová, Dominika Djubašáková, Margaréta Dvorštiaková, Anna Kozáková, Alica Ondríková. Jednotlivé finančné výnosy z pokladničiek budú zverejnené neskôr. Všetkým darcom a dobrovoľníkom ĎAKUJEME !

download: príloha

pridané dňa: 2016-09-26 času: 13:37:09

obrazok

Prezentácia SDM Krakov 2016

Naše sestričky slávia svoj titulárny deň práve na sviatok Povýšenia svätého Kríža. I my sme sa v tento deň zúčastnili slávnostnej sv. omši v jezuitskom kostole, ktorý je zasvätený tomuto sviatku. Po jej skončení sme si v školskej kaplnke mohli vypočuť svedectvá našich sestričiek, ktoré sa zúčastnili na SDM v Krakove cez toto leto. Prostredníctvom bohatej prezentácie na fotky, doplnené autentickými videami a piesňami sme sa všetci mohli v duchu preniesť na spomínané podujatie a zažiť jeho atmosféru. Sestričky nám porozprávali priebeh SDM, doniesli ukázať „batoh“ pútnika, rôzne predmety i podali svoje krásne výpovede so stretnutia so Svätým Otcom Františkom. Na záver odzneli slová povzbudenia ísť aspoň raz za život na SDM – ktoré pozitívne obohatia náš život.

pridané dňa: 2016-09-22 času: 13:41:56

obrazok

Poskytovanie PP

Žiaci tretích ročníkov Gymnázia sv. Ondreja sa 13. septembra 2016 zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia na Kalvárii. Naši žiaci z IV.A triedy: D. Dömenyová, E. Garajová, M. Šurinová a P. Husarčík demonštrovali ukážky prvej pomoci = KPR u človeka v bezvedomí, prvú pomoc pri obštrukcii dýchacích ciest, zastavenie krvácania, prvú pomoc pri zlomeninách pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a Mgr. Ľ. Prančíkovej.

download: príloha

pridané dňa: 2016-09-21 času: 08:46:19

obrazok

Poskytovanie prvej pomoci

Dňa 9. septembra 2016 žiaci E. Garajová, L. Pavelková, M. Šurinová, D. Stašová, P. Husarčík, M. Cígerová, N. Štefundová, M. Poliaková, P. Alexová, a M. Lenčešová demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u človeka v bezvedomí, zastavenie krvácania, prvú pomoc pri zlomeninách, protišokové opatrenia a transport zranených pre žiakov 1. – 4. ročníka Základnej školy s materskou školou Ľubochňa v priestoroch ZŠ v Ľubochni pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a Mgr. L. Kajúchovej.

download: príloha

pridané dňa: 2016-09-21 času: 08:16:02

obrazok

Veni Sancte 2016 / 2017

Slávnostnou svätou omšou – vzývaním Ducha Svätého – Veni Sancte sme 5. septembra 2016 začali ďalší školský rok – v poradí už dvadsiaty piaty! Svätú omšu celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Všetkých povzbudil byť , nielen v škole - vytrvalí a zodpovední. Po jej skončení nasledoval príhovor p. riaditeľky p. MUDr. Ľubomíry Albertyovej v školskej kaplnke. Snažila sa žiakom priblížiť, ako dôležité je mať v živote cieľ, inšpiráciu, hnací motor – aj vďaka príkladu športovcov z nedávnych OH v Riu. Spomenula SDM v Krakove a krátke myšlienky pápeža Františka, povzbudila žiakov nevymeškávať vyučovacie hodiny a mať úprimnú túžbu po vedomostiach. Prosíme, nech na pedagógov i žiakov dobrotivý Pán zošle mnoho milostí a darov.

download: príloha

pridané dňa: 2016-09-13 času: 23:08:43

obrazok

Školský časopis Dexter

V prílohe si môžete prečítať aktuálne dvojčíslo školského časopisu Dexter - r. 2015/2016, číslo: IV. Príjemné čítanie :).

download: príloha

pridané dňa: 2016-08-23 času: 19:56:02

obrazok

Trojruža ´16

V utorok 22. júna 2016 sa konalo slávnostné vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže TROJRUŽA. Súťaž bola organizovaná Mestom Ružomberok, Mestskou knižnicou, Literárnym klubom ružomberských spisovateľov, Spolkom slovenských spisovateľov a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Z našej školy čestné uznanie získala Martina Černáková z II.A triedy. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

download: príloha

pridané dňa: 2016-06-23 času: 10:18:36

obrazok

Púť k Zdenke a spoznávanie Bratislavy

Tento rok sa naši žiaci mohli zúčastniť dvojdňového poznávacieho zájazdu do Bratislavy. Tento rok si pripomíname 100. rokov od narodenia našej blahoslavenej sestry Zdenky. I to bol dôvod, prečo sme v stredu 15. júna 2016 zavítali do pútnického areálu v Podunajských Biskupiciach, v ktorom sme mali slávnostnú sv. omšu celebrovanú vdp. Františkom Deziderom Albertyom, OFMCap. Osobne nás prišla pozdraviť i provinciálna predstavená Mgr. Anna Tuptová – Sr. Šebastiána. Po nej sme sa presunuli do centra, kde nasledovalo prehliadka jeho centra, návšteva v prezidentskom paláci, okolie hradu. Druhý deň sme začali sv. omšou, ktorú celebroval primiciant. Nasledovala plavba loďou na hrad Devín, počas ktorej sme sa mohli pokochať historickou časťou mesta, nábrežie, Bratislavský hrad i rakúsku stranu Dunaja. Po vystúpení z lode sme si pozreli pamätník obetí totality – Brána slobody i Devínsky hrad. Ďakujeme pani riaditeľka za super pripravený zájazd. Všetkým sa páčilo a boli nadmieru spokojní.

download: príloha

pridané dňa: 2016-06-24 času: 13:12:39

obrazok

Prehliadka knižnice

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku patrí medzi najmodernejšie v strednej Európe. Obsahuje mnoho vzácnych publikácii, kníh a dokumentov. I my sme sa mohli bližšie pozrieť (16.6.2016) na jej vnútorné priestory, vybavenie, organizáciu a možnosti vypožičiavania. Po exkurzii nasledovala v priestoroch knižnice moderovaná beseda s Mgr. Paulínou Čuhovou, PhD. a Mgr. Janou Juhásovou, PhD. o knihe My deti zo stanice ZOO.

download: príloha

pridané dňa: 2016-06-24 času: 13:10:05

obrazok

Osobnosti Oravy

V stredu 15. júna 2016 sa časť našej školy vybrala spoznávať osobnosti Oravy. Zastavili sme sa v rodnom dome slovenského spisovateľa Martina Kukučina v Jasenovej. Následne sme sa presunuli do Dolného Kubína, kde vo Florinovom dome je sprístupnená výstava Hájnikova žena pri príležitosti 130. výročia vydania tohto veľdiela. Nedalo nám nezastaviť sa v rodisku našej bl. sestry Zdenky – v Krivej, ktorá tento rok slávi 100. výročie jej narodenia. V miestnom kostole sme mali možnosť duchovne pookriať, spoločne sme sa pomodlili a uctili si jej relikvie. Posledná zástavka bola expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Oravskej Polhore v prekrásnom prostredí pod Babou horou. Slovensko je stále prekrásna krajina, treba byť na svoju vlasť zdravo hrdý a spoznávať jej zákutia v duchu „Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás! ...“

download: príloha

pridané dňa: 2016-06-23 času: 09:58:24

obrazok

Dni mesta Ružomberok ´16

V stredu 8. júna 2016 sa v čase od 10.00 – 12.00 hodine uskutočnila akcia „Čo urobím pre svoje zdravie?“ Organizátorom akcie bola naša škola. Akcia bola zameraná na poučenie obyvateľov mesta o hodnotách cukru v krvi (glykémie) a rizikách zvýšených hodnôt. Meranie krvného tlaku okoloidúcim a poučenie o hodnotách a následkoch neliečeného vysokého krvného tlaku. Okoloidúci sa mohli stretnúť s mladými „zdravotníkmi“ a odbornými vyučujúcimi zo zdravotníckej školy. Vybraní žiaci: Natália Štefundová, Dominika Dömenýová z triedy III.A a Monika Lizáková, Veronika Mydliarová z III.B triedy. Pedagogický a odborný dozor zabezpečovali: PhDr. Monika Totkovičová, Mgr. Inna Hlinková Tsuha a Mgr. Valéria Orolínová.

download: príloha

pridané dňa: 2016-06-10 času: 12:32:49

obrazok

KOŽaZ

V dňoch 25. – 27. mája 2016 sa triedy III.A a III.B zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia vo Važci. Počas týchto 3 dní navštívili krásnu Važeckú jaskyňu, vyskúšali si zručnosti na lezeckej stene a navštívili Starý Smokovec. Pedagogický dozor tvorili triedni učitelia Mgr. Eva Vieriková, Mgr. Tomáš Mlynárik a ako zdravotník PhDr. Monika Totkovičová.

download: príloha

pridané dňa: 2016-06-10 času: 12:05:44

obrazok

MDD ´16

Každý z nás sa rád vracia do detských čias. Pravé dnes sme všetci v škole mohli pocítiť i vychutnať si spomienku na Deň detí s cukrovou vatou v ruke. Vrelá vďaka kolegom za super nápad :).

download: príloha

pridané dňa: 2016-06-01 času: 13:50:44

obrazok

Zbierka "Úsmev ako dar"

V piatok 27. mája 2016 v uliciach mesta Ružomberok prebiehal Deň úsmevu s podtitulom “aby každé dieťa malo rodinu“. Zbierku organizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Naši žiaci sa tejto výzvy ujali s veľkou ochotou, zapojilo sa do nej 6 žiakov = Terezia Matejčáková, Paula Beďačová, Libor Polónyi, Katarína Pištejová, Denisa Gorerková, Dominika Djubašáková, Daniela Smiešková a Patrícia Kubelová. Spolu vyzbierali krásnu čiastku : 111, 83 eur. Všetkým za ochotu srdečne ďakujeme. Prajeme im a všetkým nám ostatným krásne dni plné úsmevu.

download: príloha

pridané dňa: 2016-05-30 času: 14:46:07

obrazok

Vyhodnotenie súťaže MK

Dňa 21. marca 2016 sa na našej škole uskutočnila najväčšia žiacka súťaž na svete MATEMATICÝ KLOKAN. V kategórii KADET 012 sa zapojilo 20 študentov našej školy. Najviac sa darilo Terézii Matejčákovej z I. B; Ivane Garajovej z II. A, a Stanislavovi Okálovi z I. A. Najúspešnejším gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

download: príloha

pridané dňa: 2016-05-26 času: 11:01:30

obrazok

Plavecký výcvikový kurz 2016

Počas praktických maturitných skúšok – v dňoch od 9. až 13. mája 2016 – naši druháci absolvovali plavecký výcvikový kurz na mestskej plavárni v Ružomberku. Tí aktívne zapojení sa mohli naučiť plávať alebo zdokonaliť sa v rôznych plaveckých štýloch. Kurz prebiehal pod vedením skúsených plavčíkov. Pozri prílohu.

download: príloha

pridané dňa: 2016-06-03 času: 09:42:21

obrazok

Rozlúčka so štvrtákmi

V štvrtok 5. mája 2016 sa uskutočnila na našej škole tradičná rozlúčka so štvrtákmi. Predchádzalo jej žrebovanie oddelení a po ňom pani riaditeľka slávnostne ocenila tých žiakov, ktorí v štvrtom ročníku prospeli s vyznamenaním. Prajeme všetkým štvrtákom veľa Božích milostí, síl a životných úspechov do každodenných dní.

download: príloha

pridané dňa: 2016-05-11 času: 08:48:38

obrazok

Školský časopis Dexter

V prílohe si môžete prečítať aktuálne dvojčíslo školského časopisu Dexter - r. 2015/2016, číslo: II. - III. Príjemné čítanie :).

download: príloha

pridané dňa: 2016-05-11 času: 08:39:06

obrazok

Patríme medzi najlepších

V rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce, ktorý vypracoval Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB na konci roka 2015, sa naša škola umiestnila v žilinskom kraji na 3. mieste (ako prvá v ružomberskom okrese) a v celoslovenskom meradle na 21.-23. priečke z 389 zúčastnených stredných odborných škôl. Výskum sa zameriaval na vnímanie kvality školy očami zamestnávateľov, na povedomie, povesť či skúsenosti s absolventmi školy a na uplatnenie žiakov na trhu práce. Pozri prílohu.

download: príloha

pridané dňa: 2016-04-08 času: 14:11:46

obrazok

Poskytovanie prvej pomoci

Dňa 05.04. a 06.04.2016 žiaci D. Dömenyová, M. Cígerová, E. Garajová, L. Kovaľáková, E. Poláčková, M. Poliaková, N. Štefundová, D. Stašová, M. Šurinová z 3.A. demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u človeka v bezvedomí, prvú pomoc pri obštrukcii dýchacích ciest, zastavenie krvácania, prvú pomoc pri zlomeninách a transport zranených pre žiakov 1. 2. a prípravného ročníka ZŠ Bystrická na Bystrickej ceste 14, a žiakov 1. 2. 3. 4 a prípravného ročníka ZŠ Bystrická v priestoroch ZŠ na Dončovej ulici pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a Mgr. L. Kajúchovej.

download: príloha

pridané dňa: 2016-04-08 času: 13:59:22

obrazok

Beseda so psychológom a s pracovníčkami ÚPSVaR

V stredu 23. marca 2016 sa uskutočnila beseda s Mgr. Jurajom Holdošom, PhD. na tému Závislosť od internetu. Žiaci I. a II. ročníka mali možnosť si vypočuť zaujímavé informácie zo sveta závislosti na internete, mobile, sociálnych sieťach. Otestovať svoju závislosť môže každý na webovej stránke www.internetovazavislost.sk. Na tejto stránke môže nájsť aj iné zaujímavosti zo sveta závislosti. V ten istý deň sa uskutočnila i beseda s pracovníčkami ÚPSVaR Mgr. Tatianou Kajdovou a PhDr. Jankou Martonovou z oddelenia poradenstva a vzdelávania pre žiakov IV. ročníka o tom ako postupovať po ukončení štúdia, ako sa uplatniť na trhu práce na Slovensku, prípadne v zahraničí i o aktuálnej webovej stránke pri hľadaní zamestnania www.istp.sk.

download: príloha

pridané dňa: 2016-04-08 času: 13:49:03

obrazok

SOČ

Okresné kolo SOČ za okresy Ružomberok a Liptovský Mikuláš sa konalo 21. 03. 2016 na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Našu školu reprezentovali Eva Mária Kamenská z II.B v súťažnom odbore životné prostredie so SOČ na tému „Znečistenie vodných tokov dolného Liptova“. Súťažný odbor zdravotníctvo reprezentovali žiačky II.B Miroslava Štrbáková, Dominika Krajníková a Diana Kútniková so SOČ na tému „Obezita - problém mladých ľudí“. Aj napriek tomu, že sa žiačkam nepodarilo postúpiť do krajského kola srdečne im blahoželáme k ich osobnému úspechu a osobnému rozvoju, ktorý dosiahli štúdiom a výskumom v daných problematikách.

download: príloha

pridané dňa: 2016-04-08 času: 13:41:19

obrazok

Ocenenie pedagóga

Pri príležitosti Dňa učiteľov bol 23. marca 2016 ocenení za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu náš kolega – p. Mgr. Tomáš Mlynárik, ktorý je výborný stredoškolský učiteľ anglického jazyka a informatiky na našej škole. Je v pozícii vedúceho predmetovej komisie; je veľmi tvorivý, vo vyučovaní využíva najmodernejšie technológie vzdelávania. Spolu so žiakmi vydáva školský časopis Dexter. Aktívne pôsobí v medzinárodných projektoch ERASMUS+ a pripravuje žiakov na medzinárodné stretnutia. Kontinuálne pracuje na svojom odborom raste v ďalšom vzdelávaní pedagóga. K tomuto oceneniu mu srdečne blahoželáme!

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-30 času: 14:36:13

obrazok

Matematický kLoKaN

V pondelok 21. marca 2016 sa na našej škole, ako aj v mnohých ďalších školách v šesťdesiatich krajinách na štyroch kontinentoch zemegule hľadali svetoví matematici. Tejto najväčšej žiackej súťaže na svete sa u nás zúčastnilo 20 žiakov z prvých a druhých ročníkov. Veríme, že zaujímavé a nie príliš ťažké úlohy zvládli.

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-23 času: 06:50:06

obrazok

Exkurzie

Počas písomných maturitných skúšok (15. - 16.3.) naši prváci navštívili Mestskú knižnicu v Ružomberku, kde sa žiaci dozvedeli základné fakty z jej histórie, pôsobnosti, možnosti registrácie a spôsoby vypožičania, pozreli si oddelenie pre deti, beletrie i náučné oddelenie. Následne sa presunuli do Galérie Ľudovíta Fullu na výstavu Zuzany Hruškovej a Roberta Tapperta s názvom Výskum. Okrem iného sa v galérii dozvedeli informácie o našom rodákovi – akademickom maliarovi p. Fullovi, pozreli si priestory, kde žil, pracoval a nakoniec mohli sa zoznámiť s jeho tvorbou. Zo spomínaných a vystavovaných autorových diel potom mali vypracovať krátky kvíz a tajničku. Druhý ročník absolvoval (15.3.) odbornú exkurziu do Hospicu sv. Alžbety v Ľubici. Žiaci si mohli popozerať jeho priestory, izby pacientov i kaplnku hospicu, dozvedieť sa niečo o jeho fungovaní, spôsobe organizácie i možnosti prísť pomôcť ako dobrovoľník.

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-30 času: 14:42:00

obrazok

Duchovná obnova 2016

V pastoračných priestoroch Spoločnosti Ježišovej sa 14. – 16. marca 2016 konala duchovná obnova pre žiakov prvého až tretieho ročníka. Pripravili si ju naše sestričky – novicky za asistencie provinciálnej radkyne Sr. Terézie Benedikty. Program obnovy sa niesol v duchu Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva – vysvetlenia jeho podstaty a poslania, zhliadnutím a rozoberaním zaujímavého videa Evanjelium života, „prekročením“ pomyslenej brány milosrdenstva. Žiaci rozdelení do skupiniek prostredníctvom kresby, nápomocných slov alebo pantomímy mali znázorniť nejaký skutok duchovného alebo telesného milosrdenstva a chvíľu nad ním pouvažovať, diskutovať. Cez prestávku bol priestor zahrať si kalčeto, porozprávať sa so sestričkami, prečítať si knižky pre mladých, pomocou pripravených schém spytovania svedomia dobre sa pripraviť na svätú spoveď. Ku koncu obnovy sme sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu, mohli sa vyspovedať a zakončili sme ju slávením sv. omše v jezuitskom kostole. Celebroval ju „náš“ školský duchovný otec – Páter Ondrej Gábriš, SJ. Na záver sme od sestričiek dostali milú spomienku – branú Milosrdenstva, cez ktorú sa oplatí denne prechádzať. Touto cestou vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať sestričkám za ich prípravu, materiál a vedenie duchovnej obnovy, cez ktorú sme sa mohli ešte viac priblížiť k Pánovi a tak sa duchovne pripraviť na sviatky Veľkej noci. Deo gracias!

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-30 času: 14:44:03

obrazok

Školské kolo SOČ

Aj tento rok v našej škole prebehlo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – SOČ. Vo štvrtok 10. marca 2016 zapojení žiaci prezentovali svoje práce pred komisiou a žiakmi. Na prvom mieste sa umiestnila Eva Mária Kamenská, na druhom mieste Miroslava Štrbáková, Dominika Krajníková a Diana Kútniková a tretie miesto obsadili Marcela Bieleschová a Michaela Rošteková (žiačky z II.B triedy). Víťazkám srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce do ďalšieho kola.

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-30 času: 14:44:48

obrazok

Vizitácia zriaďovateľa

Rannou svätou omšou 25. februára 2016 sa v našej škole začala vizitácia zriaďovateľa školy. Medzi nás zavítala provinciálna predstavená Mgr. Anna Tuptová – Sr. Šebastiána v sprievode našej bývalej žiačky a tohto času provinciálnej radkyne Mgr. Viery Majerčákovej – Sr. Terézie Benedikty. Ráno zavítali medzi žiakov štvrtého ročníka praxujúcich v priestoroch ÚVN – FN v Ružomberku, kde sa stretli nielen so žiakmi, ale prehodili i pár slov s pacientmi. Cez veľkú prestávku bol pre vzácnu návštevu pripravený krátky hudobno-literárny program. Po ňom nasledovalo „zúčastnenia sa“ výchovno-vzdelávacieho procesu, prezretí vybavenia a priestorov celej školy. Po skončení sme sa všetci zamestnanci stretli so Sr. Šebastionou a Sr. Teréziou Benediktou v zborovni. Tu bol priestor pre svoje podnety a otázky. Na koniec návštevy sme dostali milú pozornosť – duchovnú prvú pomoc „Rohamim“ (pripravené našimi novickami), ktorú môžeme používať v ťažkých situáciách. Úprimne Pán Boh zaplať za vyslovenie uznania, vďaky i povzbudenia do ďalších pracovných povinností pre všetkých zamestnancov školy.

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-08 času: 14:23:04

obrazok

Celoeurópska on-line súťaž

Dňa 27.1.2016 sa naša škola zapojila do online súťaže „Angličtinár roka“. Súťaž bola zameraná na gramatiku, čítanie a počúvanie s porozumením. Študenti mali možnosť otestovať si svoje vedomosti z anglického jazyka. Do súťaže sa celkovo zapojilo 10 985 študentov z krajín EÚ. Z našej školy sa zapojilo 10 študentov z 2. – 4.ročníka. Na základe dosiahnutých výsledkov sa najlepšie umiestnili Klaudia Hatalová zo IV.B na 7 199 mieste, Petra Belková z II.B na 7 382 mieste a Veronika Mydliarová z III.B na 8 472 mieste. Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme im veľa úspechov aj naďalej.

pridané dňa: 2016-03-08 času: 14:33:32

obrazok

Výsledky – EXPERT geniality show

Spomínaná celoslovenská vedomostná súťaž prebiehala vo výbere 2 tém z piatych možností: Spoločnosť kedysi a dnes; Svetobežník; Góly, body, sekundy; Mozgolamy a Do you speak english? Zapojilo sa do nej 17 našich žiakov z I. a II. ročníka. Diplom s titulom Top EXPERT dosiahol Dominik BOBULA z II.A, ktorý sa v téme Góly, body, sekundy umiestnil na 20. mieste a v téme Svetobežník na 101. mieste. Celkovo sa tak umiestnil na 65. mieste z celkového počtu 1342 žiakov v kategórii stredných odborných škôl. Úprimne gratulujeme. Okrem iného diplom s titulom EXPERT získali: Róbert Bielesch (II.A) za 46. miesto v téme Góly, body, sekundy; Stanislav Okál (I.A) za 49. miesto v téme Svetobežník; Branislav Malý (II.B) za 91. miesto v téme Spoločnosť kedysi a dnes a Terézia Matejčáková (I.B) za 147. miesto v téme Mozgolamy. Ostatní získali diplom účastníka celoslovenskej vedomostnej súťaže. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

pridané dňa: 2016-02-08 času: 10:40:11

obrazok

Lyžiarsky výcvik 2016

I tento rok lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. V dňoch 24. – 29. januára 2016 sa žiaci prvého ročníka učili, zdokonaľovali v lyžovaní, spoznávali krásu našich veľhôr, vzájomne kultúrne a zábavne sa obohacovali počas spoločenských večerov. V stredu sme mali výlet na Štrbské pleso, nelyžujúci ešte stihli si pozrieť „Ľadový dom“ na Hrebienku, Rainerová útulňu. V štvrtok večer prebehlo vyhodnotenie celého kurzu – ocenenie najlepších v pretekoch, v naj pokroku a za najkrajšiu izbu. Pane Bože, ďakujeme Ti za bezproblémový priebeh kurzu, za čas strávený v Tvojej prítomnosti i za sestričky, ktoré nám pripravili milé a vľúdne prijatie. Pax et Bonum!

download: príloha

pridané dňa: 2016-02-08 času: 12:40:35

obrazok

Sv. Terézia z Lisieux medzi nami

V utorok 19. januára 2016 prišla Sv. Terézia z Lisieux až k nám - do nášho mesta. Celý deň bol relikviár vystavený vo farskom kostole, kedy tesne pred obedom vybraní žiaci i z našej školy mohli osobne precítiť blízkosť a prítomnosť sv. Terezky. Podvečer ho slávnostne preniesli do kaplnky Komunity sestier Satmárok, kedy v čase od 21.00 – do 22.00 naša škola, žiaci i zamestnanci mohli ešte bližšie stráviť čas pred živým Kristom v eucharistii a pri relikvií sv. Terezky. Aj keď ľudia neustále prichádzali, odchádzali - v kaplnke bolo cítiť dotyk Neba – Lásky a Pokoja. Za túto jedinečnú možnosť byť nablízku pri tejto veľkej svätice Ti Pane zo srdca ďakujeme. Nech za nás u Teba neustále oroduje. Amen!

download: príloha

pridané dňa: 2016-02-08 času: 12:46:23

obrazok

Koleda 2016

Hneď v prvý deň po vianočných prázdninách sa na našej škole uskutočnilo koledovanie. Pani zástupkyňa nám všetkým popriala požehnaný celý nový rok, veľa zdravia a síl do nasledujúcich dní. Svätú omšu celebroval páter Ondrej Gábriš, SJ, pri ktorej posvätil soľ, vodu, kriedu a tymian. Následne sme v sprievode spevákov a za spevu vianočných kolied prešli - požehnali všetky priestory, v ktorých sa učíme, pracujeme. Nech Duch Boží po celý rok 2016 vládne a je stále prítomný v našich srdciach a rodinách.

download: príloha

pridané dňa: 2016-01-20 času: 13:12:01

obrazok

Duchovná obnova zamestnancov školy

Ešte vo vianočnom období (7.1. – 8.1.2016) sme si ako školské spoločenstvo zamestnancov vykonali duchovnú obnovu v Charitnom dome v Dolnom Smokovci. I tento rok ju viedol Mons. Marián Bublinec, PhD. Podstata obnovy bola zameraná na poznanie svätého písma, konkrétne na evanjelium sv. Lukáša. Priblížil nám osobu spomínaného evanjelistu, širšie okolnosti i kontext, objasnil konkrétny význam slov prepojenie na súčasný slávený rok milosrdenstva. Nechýbal pekný film, spievanie kolied, večerné spoluzdieľanie i žičenie do ďalších dní nového roka. Pán Boh zaplať za tento požehnaný čas i miesto pre obnovu/refresh našich životov : ).

pridané dňa: 2016-01-18 času: 12:54:20

obrazok

Vianočná akadémia

V posledný školský deň pred Vianocami – 22. decembra 2015 - medzi nás zavítala vzácna a milá návšteva – provinciálna predstavená Sr. Šebastiána so svojou radkyňou Sr. Máriou. Osobne si pozreli pripravenú vianočnú akadémiu = hudobno-inštrumentálny, dramatický program stvárnenia Vianoc. Po jeho skončení osobne odovzdali ocenenia žiakom za vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach, reprezentácii školy i víťazom školského volejbalového turnaja. Na oplátku im naša žiačka Katka na pamiatku venovala vlastnoručne nakreslený obrázok s vianočnou tematikou. Sestričky si našli čas i pre zamestnancov školy, kedy im poďakovali za úsilie, námahu venovanú škole a odovzdali každému milý darček. Žiaci v triedach navzájom ukázali svoju „anjelskú identitu“ a obdarovali sa darčekmi. V tento posledný deň pred prázdninami sme mohli zakúsiť vzájomnú a nefalšovanú radosť s blížiacich sa Vianoc. Všetkým ľudom prajeme požehnané a Božou dobrotou, milosrdenstvom prežité vianočné sviatky a milostivý celý rok Pána 2016!

download: príloha

pridané dňa: 2016-01-06 času: 23:54:37

obrazok

Svätý rok milosrdenstva

„Toto je brána Pánova! Otvorte mi brány spravodlivosti!“ Po týchto slovách Svätý Otec František roztvoril bronzovú Svätú bránu Vatikánskej baziliky a zostal v tichu stáť na jej prahu. „Pre tvoje veľké milosrdenstvo vstúpim do tvojho domu, Pane,“ – povedal do ticha a krátko po jedenástej hodine ako prvý vošiel do chrámu. Katolícka cirkev na celom svete i naša škola – jej žiaci, zamestnanci sme vstúpili 8. decembra 2015 do slávenia mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva prostredníctvom slávenia svätej omši na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v jezuitskom kostole v Ružomberku. Po jej skončení sme sa presunuli do kina, kde sme si pozreli na tento sviatok výstižný film Lurdy – o pútnickom mieste, kde sa naša Nebeská Matka predstavila ako Nepoškvrnené Počatie.

download: príloha

pridané dňa: 2016-01-06 času: 23:26:56

obrazok

Sviatok svätého Mikuláša

Ako každoročne i tento rok sme boli pozvaní na detské oddelenie ÚVN - FN v Ružomberku. Sprievod tvorený sv. Mikulášom, anjelikmi a spevákmi zavítal medzi choré deti už v piatok 4. decembra 2015, aby malým pacientom naši herci – žiaci predviedli pripravené divadielko “Zlatá priadka” a po jeho skončení ich Mikuláš obdaril malými darčekmi. Potom navštívili aj gynekologicko-pôrodnícke, onkologické a doliečovacie oddelenie kde potešili aj tých skôr narodených. Po skončení zavítal sv. Mikuláš i do priestorov školy, aby tak potešil všetkých žiakov a zamestnancov školy. Druhá skupina žiakov navštívila starých a chorých ľudí v CSS Trojlístok v Ružomberku. Nezabudli ani na dlhodobo ležiacich a takto im priniesli radosť do ich všedných dní. V pondelok 7. decembra bol pripravený mikulášsky program i pre deti zamestnancov školy, kedy sa deti mohli potešiť spomínaným divadelným predstavením.

download: príloha

pridané dňa: 2016-01-06 času: 22:17:07

obrazok

Kampaň Červené stužky

Naši žiaci: LIŠTIAKOVÁ Martina z II.B, SMIEŠKOVÁ Klára a VÍŤAZOVÁ Mária z III.B sa aktívne zapojili do výtvarnej súťaže pre stredné školy prostredníctvom pohľadnice, ktorá vyjadrovala myšlienku kampane „Červené stužky.“ Vyvrcholenie kampane na našej škole prebehlo dňa 27.11.2015, kedy žiačky I.A a I.B triedy = HORVÁTHOVÁ Sofia, RUSZOOVÁ Lorianna, BABUŠÁKOVÁ Ráchel, MAKOVNÍKOVÁ Marta a LIESKOVSKÁ Alžbeta na začiatku tretej vyučovacej hodiny cez rozhlas informovali o myšlienke spomínanej kampane a počas veľkej prestávky rozdali červené stužky učiteľom a žiakom školy. Na hlavnej nástenke bol umiestnený informačný plagát o priebehu kampane „Červené stužky“ vyrobený BARIENČÍKOVOU Katarínou z II.A triedy. V utorok 1.12.2015 sme sa so žiačkami aktívne zapojených do výtvarnej súťaže kampane „Červené stužky“ - LIŠTIAKOVÁ Martina, SMIEŠKOVÁ Klára, BARIENČÍKOVÁ Katarína a GARAJOVÁ Ivana (II.A) zúčastnili Stretnutia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Žiline. Veľká vďaka patrí i koordinátorovi prevencie závislostí a sociálno-patologických javov na našej škole – p. Mgr. Lucii Kajúchovej za prípravu a zvládnutie tejto kampane. Avšak nezabúdajme, že najlepšia prevencia proti HIV je zdržanlivosť a vernosť vo vzťahoch!

download: príloha

pridané dňa: 2016-01-06 času: 22:02:05

obrazok

Súťaž - EXPERT geniality show

Sedemnásť žiakovi I. a II. ročníka sa v utorok 1. decembra 2015 zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže s názvom EXPERT geniality show. Žiaci súťažili v piatich oblastiach: Spoločnosť kedysi a dnes; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English?; Góly body sekundy. Výsledky budú známe neskôr. Sme radi, že zapojení žiaci i týmto spôsobom si mohli overiť svoje vedomosti v daných oblastiach.

download: príloha

pridané dňa: 2015-12-04 času: 13:36:55

obrazok

Školský časopis Dexter

V prílohe si môžete prečítať aktuálne číslo školského časopisu Dexter - r. 2015/2016, číslo: I. Príjemné čítanie :).

download: príloha

pridané dňa: 2015-12-04 času: 13:29:45

obrazok

Súťaž Juvenes Translatores

Dňa 26. 11. 2015 sa vybraní žiaci 2.a 3. ročníka zúčastnili medzinárodnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores. Ich úlohou bolo v stanovenom limite preložiť text v anglickom jazyku do ich materinského jazyka. Súťažné preklady boli zaslané do Bruselu a výsledky budú zverejnené vo februári budúceho roka. Držíme im palce!

download: príloha

pridané dňa: 2015-12-04 času: 13:15:37

obrazok

Požehnanie adventných vencov

Naša školská rodina sa v štvrtok 26. novembra 2015 stretla okolo obetného stola. Páter Ondrej Gábriš, SJ pri sv. omši požehnal pekne pripravené adventné sviece i vence. Nechýbali hudobné nástroje a priliehavé piesne, spev žiakov i zamestnancov školy. Adventné vence si pripravila každá trieda a sviece na nich budú horieť pri spoločnej modlitbe. Advent je očakávaním narodenia Ježiša. Je to čas, kedy sa môžeme pripraviť na túto významnú udalosť, ktorú nazývame Vianoce. Preto na škole funguje „anjelská služba“, aby sme v seba odriekaní, modlitbe, v tichu a maličkými drobnosťami spoznali a pripravili miesto na narodenie sa Božej Lásky! Požehnaný a milostivý čas svätého Adventu Vám praje SZŠ M. T. Schererovej.

download: príloha

pridané dňa: 2015-12-04 času: 12:56:14

obrazok

Diecézne kolo Piráti krásy 2015

Diecézny katechetický úrad zorganizoval druhý ročník recitačnej súťaže pod názvom Piráti krásy 2015. Regionálne kolo prebehlo v Ružomberku, Námestove a Poprade. Naše zúčastnené žiačky postúpili i do diecézneho kola, ktoré sa uskutočnilo 19. novembra 2015 v Spišskej Kapitule. I tu dokázali obhájiť svoje kvality: v kategórii poézia - Piráti krásy žiačka II.B triedy Eva Mária Kamenská získala krásne 2. miesto a v kategórii próza - o biskupovi Vojtaššákovi žiačka I.B triedy Radoslava Geisbacherová sa umiestnila na peknom 3. mieste. K dosiahnutým výsledkom im obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-23 času: 09:42:35

obrazok

Deň študenstva

Na ružomberskej radnici v stredu 18. 11. 2015 boli pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udeľované pamätné listy vybraným žiakom a študentom. Z našej školy bola za vynikajúce študijné výsledky a za úspešnú reprezentáciu školy ocenená žiačka maturitného ročníka Klaudia Hatalová. Všetci sa pripájame sa k srdečným gratuláciám.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-20 času: 13:32:43

obrazok

Okresné kolo v šachu

Naša žiačka z II.B triedy Gabriela Pažitná nás všetkých v piatok 13. novembra 2015 potešila svojím športovým úspechom. V okresnom kole v šachu sa umiestnila na peknom 3. mieste a postupuje do krajského kola do Žiliny. K umiestneniu úprimne gratulujeme a v ďalších šachových partiách držíme palce.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-20 času: 13:25:35

obrazok

Žiacka konferencia - Hľadajme dobro v druhých

Žiť znamená s radosťou darovať svoje najlepšie a najtajuplnejšie vnútro iným. Mesto Ružomberok v spolupráci s nízkoprahovým centrom Prerod a Obchodnou akadémiou zorganizovalo dňa 10. 11. 2015 Žiacku konferenciu pod názvom Hľadajme dobro v druhých. Žiaci našej školy sa predstavili v programe so scénickým tancom s názvom Set me free. Tanec vyjadroval boj mladého človeka s nástrahami dnešného sveta, v ktorom je dobro silnejšie ako zlo. Na programe vystúpili talentovaní: Mária Otiepková, Lenka Todeková, Veronika Mydliarová, Lucia Maderková (III.B), Petra Belková, Eva Mária Kamenská, Michaela Rošteková, Katarína Lisá, Diana Kútniková, Lenka Žihlavníková a Branislav Malý (II.B). Scenár a réžiu pripravila Mgr. Andrea Sasková.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-13 času: 13:32:57

obrazok

Exkurzia na stanici RLP

Skutočná bezprostredná situácia, keď človek – pacient potrebuje rýchlo pomoc doma, v práci, na ulici, v teréne sa objavuje čoraz častejšie. Záchranári majú priemerne na jednu stanicu Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) až 180-200 výjazdov do mesiaca, rovnaký priemer vykazujú aj stanice Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP). Profesionálna pomoc, flexibilita, ľudský prístup a ústretovosť v práci záchranárov je rozhodne nevyčísliteľná. S týmto sa stretli žiaci II.B triedy, ktorí mohli v piatok 6. novembra 2015 navštíviť jednu takúto stanicu v Ružomberku a z blízka vidieť sanitku, jej vybavenie i počuť z úst profesionálov niečo z ich náročnej práce. Sme za túto možnosť nesmierne vďační, veď špeciálne pomôcky – popáleninové vaky, nosidlá, lifepacky a boardy nevidíme až tak často.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-13 času: 13:15:39

obrazok

Sviečka za nenarodené deti

Začiatkom novembra si každoročne pripomíname Spomienku na všetkých verných zosnulých. Konkrétne 2. november nám pripomína mystérium smrti, uvedomenie si osudu detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Pamätáme v modalitách a prosbách o Božie milosrdenstvo aj na ich rodičov, i na tých, ktorí umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. V tento deň sme sa i my aktívne zapojili do kampane, kedy cez veľkú prestávku sme sa v školskej kaplnke spoločne pomodlili za spomínaný úmysel a kúpou originálnej sviečky mohli vyjadriť svoj postoj k ochrane života.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-10 času: 14:38:50

obrazok

Stretnutie s členmi z Cenakola

„ Nikto nie je dokonalý“...často používaná fráza, ak chceme zakryť, alebo ospravedlniť problém v nás, alebo v niekom blízkom, na ktorom nám záleží. Súčasťou každej spoločnosti sú javy, ktoré charakterizujeme ako dobré alebo zlé. Niekedy máme problém určiť jednoznačne hranicu medzi týmito pojmami. Zodpovednosť za zlo, či dobro hľadáme... Svoju osobnú životnú skúsenosť nám prišli v utorok 27. októbra 2015 porozprávať chlapci z Občianskeho združenia Priatelia spoločenstva Cenacolo. Vzniklo na Slovensku, pretože život v našej spoločnosti priniesol nové neduhy, s ktorými si sama rodina nevie pomôcť. Slovenská komunita je súčasťou materskej talianskej komunity CENACOLO, ktorú v r. 1983 založila mama – Sr. Elvíra. Sú to tí istí rodičia, príbuzní i všetci, ktorí cítia, že ich život sa uberá iným smerom ako je to v danej spoločnosti žiaduce. Sme každý z iného kúta sveta, ale spája nás závislosť, strata nádeje na zmenu k lepšiemu . Comunita Cenacolo je nádej, viera , láska - nepozná žiadnu bariéru, ktorá by sa nedala prekonať. Spoločná modlitba a práca zjednocuje, posilňuje, dáva istotu . Svätý Duch je medzi nami, preto sa cítime aj v našom spoločenstve šťastne, ľahko, ale hlavne s nádejou v srdciach, že problémy, ktoré prežívame v našich rodinách, sú riešiteľné. Školou života ju nazývajú medzi sebou tí, ktorí niekoľkoročný pobyt v komunite prežili. „Boli mŕtvi a vstali zmŕtvych“ či „prešli z tmy do svetla“ to je hlavná myšlienka svedectiev, ktoré napísal sám život. Výpovede nových rodín , ktoré spoznali, že Ježiš je víťaz! Prešli si ťažkú cestu od ZLA závislostí k DOBRU – pokoju v nás. To všetko je dôkazom „liečby“ Božím dotykom.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-13 času: 13:42:58

obrazok

Recitačná súťaž

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval 26. 10. 2015 oblastné kolo recitačnej súťaže „Piráti krásy“. Do súťaže sa úspešne zapojili i naši žiaci: v kategórii poézia 1. miesto získala Eva Mária Kamenská (II.B), 2. miesto Veronika Mydliarová (III.B). V kategórii prózy sa na 1. mieste umiestnila naša prváčka Radoslava Geisbacherová (I.B). Všetkým dievčatám k pekným výsledkom srdečne gratulujeme, ďakujeme za dôstojné reprezentovanie školy a dievčatám na prvom mieste držíme palce v diecéznom kole.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-28 času: 14:07:14

obrazok

Imatrikulácia prvákov 2015

Štvrtok 22. októbra bol pre našich prvákov výnimočný. Starší kolegovia – druháci – ich v tento deň prijímali/imatrikulovali za žiakov zdravotníckej školy. Celý večer sa niesol v duchu straroveku – antiky. Nechýbal pestrý program bohatý na scénky, súťaže a zábavu. Po jeho skončení nasledovala pre všetkých prítomných diskotéka.

pridané dňa: 2015-10-27 času: 15:35:50

obrazok

Burza informácií

Po dvojročnej prestávke sa opäť 22. októbra 2015 uskutočnila Burza informácií. V ružomberskej Koniarni sa prezentovali firmy nápomocné pri získavaní zamestnania, ale i školy ponúkajúce rodičom, žiakom potrebné informácie, prospekty i rady pri výbere strednej školy. I naša škola mala svoje zastúpenie a záujemcov vybraní žiaci tretieho ročníka ochotne demonštrovali praktické zručnosti z prvej pomoci, merania krvného tlaku, glykémie a prítomní pedagógovia ochotne rozprávali informácie o škole, o možnosti štúdia i uplatnenia sa na trhu práce.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-27 času: 15:26:42

obrazok

Návšteva zriaďovateľa školy

V piatok 16. októbra 2015 navštívilo spolu s pedagógmi 51 žiakov zriaďovateľa našej školy v Trnave. V jubilejnom roku 150-tého výročia smrti zakladateľa rehole pátra Teodózia Florentini putujú po všetkých provinciách a vikariátoch kongregácie jeho relikvie. Sú to pozostatky topánok, v ktorých preputoval nespočetné množstvo kilometrov pre dobro kongregácie, ktorú založil, a v týchto topánkach bol aj pochovaný. V kaplnke Provinciálneho domu v Trnave sa program začal sv. omšou, ktorú koncelebroval páter Grzegorz Oskwarek. Potom Sr. Mária – provinciálna asistentka nás oboznámila s históriou domu a s poslaním sestier. Sr. Eva nám priblížila počiatky školy. Program pokračoval v jedálni, kde nám predstavili veľkosť osobnosti pátra Teodózia. Po výdatnom obede sme si urobili prehliadku Trnavy. Navštívili sme Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, kostol sv. Jakuba, baziliku sv. Mikuláša s milostivým obrazom Panny Márie. Na Trojičnom námestí sme si pozreli súsošie Najsvätejšej Trojice a Mestskú vežu. Ďakujeme všetkým za možnosť bližšie spoznať osobnosť pátra Teodózia, naše sestričky i históriu „slovenského Ríma“.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-23 času: 06:58:13

obrazok

Slávnostné ocenenie

Naša Sr. Božena - Mgr. Helena Balážová bola v túto stredu 14. októbra 2015 v Poprade slávnostne ocenená arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom "Plaketou sv. Cyrila a Metoda". Toto vyznamenanie udeľuje Školská komisia pri Konferencii biskupov Slovenska zamestnancom katolíckych škôl na Slovensku. Sr. Božena pôsobí mnoho rokov na SZŠ M. T. Schererovej ako vyučujúca rímsko-katolíckeho náboženstva. Ako katechétka je veľmi tvorivá a počas dlhoročného vyučovania sa neustále usiluje priblížiť pravdy viery formou, ktorá je blízka zvereným žiakom. Disponuje množstvom skúseností, ktoré nadobudla ako metodik danej problematiky i pri aktívnej tvorbe učebných osnov katolíckeho náboženstva pre stredné školy. Popri svojej hlavnej pedagogickej činnosti rozvíja rôzne aktivity so študentmi: pravidelná úspešná účasť na biblickej olympiáde v kategórii stredných škôl, príprava liturgie na školských svätých omšiach, spojená so starostlivosťou o školskú kaplnku, účasť na umeleckej činnosti žiakov, reprezentácie na prehliadkach umeleckých diel aj mimo Slovenska, umožňuje bližšie poznávať život sestier v rehoľnej komunite napr.: spoločnou prípravou vianočných koláčikov, prácou v záhrade, modlitbou v domácej kaplnke, veľkodušne venuje svoj čas v záujmovom krúžku pri výučbe španielskeho jazyka žiakov školy. Sestra Boženka patrí právom medzi najskúsenejších pedagogických pracovníkov školy a je oporou pre vedenie školy i pomocníkom pre ostatných kolegov. V mene celej školy jej k tomuto krásnemu životnému oceneniu srdečne blahoželáme a od Pána vyprosujeme mnoho Božích milostí a jeho požehnania.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-16 času: 14:18:19

obrazok

Strom za život

Jedna zo smutných štatistík roku 2014 hovorí, že na Slovensku sa uskutočnilo 7 501 umelých potratov. Vysadením jedného nového stromčeka chce byť symbolickým vyjadrením spomienky a úcty na všetky nenarodené deti v minulom roku v našej vlasti. Vysadením nového lesa chceme ako občania predovšetkým prispieť k prehĺbeniu ľudskosti, k vyššej kultúre života, k povzbudeniu k nádeji a napokon aj k posilneniu ekológie na Slovensku. 7 501 vysadených stromov predstavuje pomerne rozsiahlu lesnú plochu. A predčasne vyrúbaných 7 501 stromov naopak predstavuje veľkú stratu. Z našej školy sa do tejto iniciatívy zapojili Dominik Bobula (II.A) a PhDr. Pavel Šípoš. V kalamitnej zóne v Liptovskej Osade (Škutovky) pomáhali v sobotu 10. októbra 2015 realizovať tento šľachetný zámer. Za vyjadrenie svojho postoja k ochrane života i ochotu, čas a obetavosť im úprimne ďakujeme.

pridané dňa: 2015-10-16 času: 14:00:47

obrazok

Plenárne rodičovské stretnutie

V posledný piatok v mesiaci september sa na našej škole uskutočnilo plenárne rodičovské stretnutie, kde boli rodičia informovaní o minuloročných školských výsledkoch , o chode školy a tiež o pripravovaných aktivitách a plánoch školy.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-05 času: 15:18:18

obrazok

Národný pochod za život

Svätý Ján Pavol II. raz povedal, že „...podpora života nie je nikoho monopolom, ale je úlohou a zodpovednosťou všetkých.“ V duchu tejto myšlienky sa i naša škola – žiaci a pedagógovia – v nedeľu 20. septembra 2015 pripojili k veľkému davu volajúcich po ochrane života od jeho počatia až po prirodzenú smrť a po ochrane a podpore rodiny založenej na manželstve muža a ženy. Náš otec biskup Andrej nás pri svätej omši vyzval, aby sme prosili za taký pokoj, v ktorom sa nik nebude báť o svoju dôstojnosť, existenciu, pokoj vedúci k opravdivým hodnotám, k radosti a hlavne láske. Viacerí sme sa zhodli, že práve taký pokoj, radosť, láskavosť prevláda na námestí a v uliciach Bratislavy. Majme v sebe neustálu „Radosť zo života“ a prosme Pána Boha za zmáhanie tejto myšlienky!

download: príloha

pridané dňa: 2015-09-21 času: 15:53:16

obrazok

NeZáBuDkA 2015

Duša je najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká ako tenučký ľad na práve zamŕzajúcej rieke. Niekedy stačí do nej štuchnúť a je po celistvosti. Dosť dlho trvá, kým sa prasklina zacelí. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie pochodov a ochorie. V dňoch od 16.- 20. septembra 2015 sa aj v našom meste konala verejná zbierka pod názvom Modrá nezábudka, ktorej cieľom bola podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia, podpora chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podpora vzdelávania, podpora zriaďovania komunitných zariadení za účelom zmysluplného a tvorivého využitia voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia. Túto dobrú vec sme mohli podporiť kúpou modrej nezábudky, ktorú predávali dobrovoľníci aj z našej školy, menovite: Simona Nogová, Gabika Pažitná, Milena Ťapajnová, Denisa Bakošová, Dávid Daneš, Lucia Horská, Sofia Horváthová, Loriana Ruszóová, Aneta Šostroneková, Silvia Gallová, Annamária Brillová, Adriana Pidiková, Barbora Furgaľáková, Michaela Ondrejková, Michaela Šurinová, Dáša Stašová, Dominika Krajníková, Diana Kútniková, Mirka Štrbáková, Branislav Malý, Daniel Valluš, Michaela Rošteková, Dominik Bobula, Róbert Bielesch, Ivana Garajová, Nora Kováčiková. Všetkým dobrovoľníkom za vynaložené úsilie, ochotu a dobrú náladu veľmi pekne ďakujeme v mene tých, ktorým finančný výťažok poputuje.

download: príloha

pridané dňa: 2015-09-24 času: 11:49:05

obrazok

Boj proti hladu 2015

Celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU organizuje Vincentská rodina Slovenska: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (lazaristi), Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vince nta de Paul (sestry vincentky), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta (Satmárky) a ich vetva Rodina Nepoškvrnenej. V priestoroch našej školy sa zbierka uskutočnila vo štvrtok 17. septembra 2015. Cez veľkú prestávku sme sa v kaplnke pomodlili za hladujúcich i za ľudí starajúcich sa o tých najchudobnejších. Po modlitbe žiaci ponúkali kúpiť si medovníkové srdiečka, prostredníctvom ktorých sme mohli podporiť túto krásnu myšlienku. Zbierka je zameraná na pomoc misii chudobným na Haiti, kde pôsobí komunita sestier sv. Vincenta de Paul, medzi nimi pôsobila aj slovenská sestra Anna Cigánpalová. Všetkým zo srdca ďakujeme!

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-05 času: 15:30:15

obrazok

Začiatok školského roka

Nový školský rok 2015/2016 sme začali vzývaním a prosbami k Duchu Svätému 2. septembra vo farskom kostole. Vdp. Peter Nákačka vo svojom príhovore školu prirovnal k autobusu, v ktorom sa uskutočňujú tri pravdy: miesto vodiča musí byť vyhradené Pánu Bohu – On je Ten, ktorý vedie naše životy, plány, vzťahy. Po druhé - autobusom sa posúvame rýchlejšie dosiahnuť ten náš cieľ, ale je dobré myslieť i na tých, ktorí „sedia“ vedľa nás – navzájom si pomáhať ako spoločenstvo, posúvať sa deň čo deň k cieľu, vytvárať krásne medziľudské vzťahy. A tretia – v autobuse sú kvôli bezpečnosti i zrkadlá – bolo by dobré denne si nastaviť „spätné“ zrkadielka na naše konanie, správanie. Ak sa nám to podarí, náš „autobus“ sa premení na vrtuľník, v ktorom budeme stúpať vyššie, objavíme väčší a jasnejší obzor, nové skutočnosti a budeme bližšie k nášmu celoživotnému cieľu – Nebu. Po skončení sv. omši všetkých žiakov, najmä našich prvákov osobne privítala v školskej kaplnke p. riaditeľka. I ona vyslovila myšlienku ako dôležité je vzájomne si pomáhať, ťahať sa dopredu, mať otvorené srdcia pre svojich blízkych. Nech celý školský rok sa nesie v týchto intenciách a nech Pán denne požehnáva naše vzdelávanie a prácu.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-05 času: 12:28:01

obrazok

Školský časopis Dexter

V prílohe si môžete prečítať aktuálne dvojčíslo školského časopisu Dexter - r. 2014/2015, číslo: III.- IV. Príjemné prázdninové čítanie :)

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-30 času: 13:02:06

obrazok

Poďakovanie - Te Deum

Na krásnu slávnosť sv. Petra a sv. Pavla – 29. júna 2015 – sme v školskej kaplnke mali ďakovnú sv. omšu Te Deum za uplynulý školský rok celebrovanú vdp. Františkom Deziderom Albertyom, OFMCap. Vo svojich myšlienkach nás povzbudil, aby sme mali v sebe život, radosť i lásku a nech toto všetko nekončí sv. omšou, ale nech to trvá a pokračuje ďalej i do prázdninových dní. Chceme sa poďakovať za jeho ochotu a čas prísť na tento veľký sviatok priamo k nám. Po jej skončení nasledovalo prezentovanie projektu Erasmus+ , v ktorom zúčastnené dievčaťa opisovali svoje zážitky, pocity z pobytu v Estónku. Veríme, že i ostatných žiakov nabudili zapájať sa do obdobných projektov.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-30 času: 13:13:21

obrazok

Projekt ERAZMUS+

Európska únia vyčleňuje každoročne finančné prostriedky na podporu mladých a uskutočňuje niekoľko projektov. Jedným z takýchto projektov bol aj medzinárodný Erasmus+ projekt Zdravie je bohatstvo, ktorý prebiehal v Estónsku. Partnerskými krajinami boli Portugalsko, Grécko, Lotyšsko, Slovensko, Rumunsko, Taliansko, Macedónsko a Bulharsko. Medzi hlavné ciele patrili podpora zdravého životného štýlu a aktívneho pohybu u mladých ľudí, využitie outdoorových aktivít či už ako inšpiráciu k aktívnemu pohybu, alebo ako metódy na odstránenie stresu. Našu školu projekt zaujal, a preto sa rozhodla zapojiť. Bolo vybraných 5 študentov, ktorých úlohou bolo pod vedením Mgr. Lucie Jungovej reprezentovať nielen školu, ale aj krajinu. Samotný projekt bol rozdelený na 2 časti. Prvá časť sa konala v dňoch 23. - 29. marca 2015 na juhu Estónska a pozostávala z prípravy zástupcov všetkých zúčastnených krajín. Boli tu stanovené presné podmienky priebehu druhej časti projektu a bol vytvorený plán aktivít na jún 2015. Všetky aktivity boli organizované pomocou neformálnych metód, ako napríklad práca vo dvojici alebo v skupine, outdoorové a športové aktivity, dráma, umelecké workshopy a podobne. Zúčastnené krajiny tu boli ďalej rozdelené na 2 turnusy a partnerskými krajinami pre Slovenskú republiku sa stali Estónsko, Grécko, Taliansko a Rumunsko. V dňoch 11. - 23. 6. 2015 prebiehal projekt pre vybraných účastníkov v krásnom rekreačnom prostredí Marja talu vzdialenom 5 km od mestečka Tõrva na juhozápade krajiny. Náš program bol rozdelený do niekoľkých fáz, v počiatočnej fáze sme sa navzájom spoznávali, zakladali prvé priateľstvá a zdieľali svoje očakávania. Študentky si teda naplno precvičili svoje jazykové zručnosti a vyjadrovanie sa v cudzom jazyku. V ďalších dňoch nasledovali krátke prezentácie zúčastnených krajín spojené s ochutnávkou tradičných jedál. Ostatní si tak mohli pochutnať na slovenských syrových korbáčikoch, slanom pečive či sladkostiach. Naše študentky si pre cudzincov pripravili aj malé prekvapenie v podobe tradičného slovenského kroja a tanca. My sme naopak vyskúšali pravú taliansku pizzu, pre Rumunsko typickú polentu s bryndzou alebo grécke tzaziky s domácim chlebom. Estónsko ako domovská krajina si pre nás pripravilo pre nich typický sauna večer spojený s príjemným ochladením sa v blízkom jazere. Náš program ďalej pozostával z rôznych diskusií, workshopov a aktivít na tému zdravý životný štýl spojený s aktívnym pohybom a dostatočným odpočinkom. Samozrejme prebiehalo aj viacero turnajov v kolektívnych športoch, aktívne trávenie času v prírode alebo kúpanie sa v jazere. Záverečnou fázou celého projektu bola príprava a realizácia verejnej kampane v meste Tartu. Našou úlohou bolo v uliciach mesta predstaviť ľuďom Erasmus+ projekt, no najmä upriamiť pozornosť ľudí na zdravie a starostlivosť o seba samého. V priebehu kampane sme tak mali možnosť pozrieť si aj toto krásne mesto, jeho malebné chodníky popri rieke, či parky.

download: príloha

pridané dňa: 2015-08-26 času: 12:14:41

obrazok

Odborná stáž - Hospic sv. Alžbety

Vybraní žiaci tretieho ročníka absolvovali v dňoch 1. – 12. júna 2015 odbornú stáž v Hospici sv. Alžbety v Ľubici pri Kežmarku. Stáž prebehla v týždňových blokoch. Prvý týždeň (1. – 5. jún) sa zúčastnili žiaci: Lenka Bakošová, Jana Bieleschová, Aneta Hasalíková a Dalibor Moravčík - pedagogický sprievod PhDr. Gabriela Lešková. Druhý týždeň (8. – 12. jún) boli na stáži: Ivana Mária Królová, Rebeka Mária Mydliarová, Katarína Tarčáková, Daniela Vrábľová – pedagogický sprievod Mgr. Valéria Orolinová. Žiaci počas odbornej stáže získali nenahraditeľné skúsenosti v starostlivosti o ľudí v terminálnom štádiu. Zoznámili sa s poskytovaním paliatívnej liečby priamo v praxi. Jedinečná bola skúsenosť v starostlivosti o detí s vážnymi ochoreniami. Sami vysoko ocenili možnosť zúčastniť sa stáže pre osobný kontakt s ťažko chorými a zomierajúcimi a profesionálny, odborný a hlboko ľudský prístup k chorým zo strany ošetrujúceho personálu.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-30 času: 12:11:11

obrazok

Školská púť

Na titulárny sviatok patrónky našej školy – bl. Matky Márie Terézie Schererovej – sme sa i tento rok vydali na ďalšie pútnické miesto = na Mariánsku horu do Levoče. Pred samotným výstupom sme si prezreli chrám sv. Jakuba, v ktorom sme obdivovali unikátne diela Majstra Pavla z Levoče, i iných autorov . Istým bonusom pre nás bolo, že len nedávno bol hlavný oltár z reštaurovaný a boli sme medzi prvými, ktorí sa mohli kochať jeho nádherou. Na poludnie sme náš sviatok oslávili svätou omšou v Bazilike Navštívenie Panny Márie celebrovanú rodákom z Levoče – p. kaplánom Vdp. Jankom Dubeckým. Na tomto milostivom mieste každý z nás mal za čo ďakovať, zvelebovať i prosiť našu Nebeskú Matku, mohol sa stíšiť a nechať precítiť Božiu prítomnosť i jeho požehnanie. Po jej skončení sme sa presunuli na Spišský hrad – stredovekú zrúcaninu zapísanú v UNESCO. Táto už z diaľky týčiaca sa pevnosť nás dostala svojou veľkosťou, nedobytnosťou i krásnym výhľadom na široké okolie. Vďaka odbornému výkladu sme ešte viac pomohli spoznať tajomstvá stredovekého života i histórie hradu. Chceme sa úprimne poďakovať p. Mgr. Ľubke Prančíkovej, ktorá to organizačne zastrešila a tak si bezproblémov vychutnávať túto púť. Celý deň sa niesol v sviatočnom duchu a sme vďační, že takého akcie na škole sú.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-23 času: 15:42:15

obrazok

Súťaž TROJRUŽA

V kongresovej sále Hotela Kultúra sa v stredu 3. júna 2015 konalo slávnostné vyhodnotenie III. ročníka literárnej a výtvarnej súťaže TROJRUŽA. Súťaž bola organizovaná Mestom Ružomberok, Mestskou knižnicou, Literárnym klubom ružomberských spisovateľov, Spolkom slovenských spisovateľov a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Z našej školy sa vyhodnotenia zúčastnili Stanislava Cecková (I.B) a naša už bývala žiačka Radka Frindtová (IV.A), ktorá v II. kategórii prózy získala 1. miesto. Srdečne blahoželáme.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-07 času: 21:07:36

obrazok

Sprievodná akcia - OTESTUJ SA!

Naša škola v zastúpení vybraných žiakov a odborných vyučujúcich uskutočnila v utorok 2. júna 2015 pre občanov Ružomberka i okoloidúcich sprievodnú akciu v rámci Dni mesta Ružomberok – „OTESTUJ SA!“ Na križovatke ulíc Mostová a Podhora si ktokoľvek mohol nechať zmerať krvný tlak, poučiť sa o hodnotách a následkoch neliečeného vysokého krvného tlaku a jeho prevencie, naučiť sa poskytnúť prvú pomoc pri poraneniach, pri zástave krvácania, pri zlyhávaní obehu a dýchania, prakticky vyskúšať poskytovanie prvej pomoci na fiktívnych poraneniach. Fotogalériu nájdete v prílohe.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-07 času: 12:53:58

obrazok

Zbierka "Jeden deň úsmevu"

Každé dieťa je iné, no rodičia im chýbajú rovnako Spoločnosť Úsmev ako dar organizuje celoslovenskú zbierku = 1 deň úsmevu. Prostredníctvom našich žiakov - dobrovoľníkov = Barbory Jašňákovej, Lucie Maderkovej, Lenky Todekovej (trieda z II.B) a NatálieFrančekovej (I.A) = sa i naša škola zapojila do tejto akcie. Každý, kto chcel, mohol v uliciach nášho mesta prispieť ľubovoľnú sumu špeciálne označeným dobrovoľníkom s pokladničkou. Ako poďakovanie dobrovoľníci rozdávali malé srdiečka – symbol tejto zbierky. Vyzbieraná súma predstavuje 20,76 €. Všetkým darcom ďakujeme. Finančné prostriedky poputujú na rozvojové projekty pre deti z detských domovov, náhradné rodiny a rodiny v kríze.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-15 času: 08:32:25

obrazok

KOŽaZ

V stredu 20. mája 2015 začali žiaci III.A a III. B triedy Kurz ochrany života a zdravia v diecéznom pastoračnom centre vo Važci. Počas troch dňoch mali pripravený bohatý program = prezreli si Štrbské Pleso, absolvovali výstup na vodopád Skok, pozreli si Važeckú jaskyňu s pozostatkami pravekého medveďa. Po večeri bol pre nich pripravení spoločenský program, bola možnosť zahrať si kolektívne hry, kalčeto. Pedagógom (p. PhDr. P. Šípoš, Mgr. A. Sasková, Mgr. M. Marcinová) a zúčastnením žiakom sa pobyt vo Važci páčil, odnášajú si z neho milé zážitky a pekné spomienky.

pridané dňa: 2015-05-29 času: 12:40:48

obrazok

Naši maturanti

Tesne pred praktickými maturitami si naši štvrtáci ťahajú oddelenie, na ktorom prakticky zúročujú svoje schopnosti, zručnosti a teoretické vedomosti. Inak tomu nebolo i 29. apríla. Po losovaní, vyhodnotení a ocenení žiakov p. riaditeľkou, nasledovala rozlúčka s našimi maturantmi, kedy celá škola ich vyprevádzala do života. Nasledujúce týždne skladali skúšky dospelosti, ktoré vyvrcholili počas ústnych maturít 18. – 20. mája 2015. Všetkým naším maturantom prajeme a od Pána Boha vyprosujeme veľa Božieho požehnania, mnoho darov a milostí na celý život. Fotogalériu si môžete prezrieť v prílohe.

download: príloha

pridané dňa: 2015-05-29 času: 12:19:22

obrazok

Plavecký výcvikový kurz 2015

V čase od 11. mája do 15. mája 2015 sa obidve triedy z druhých ročníkov zúčastnili plaveckého výcvikového kurzu na mestskej plavárni v Ružomberku. Cieľom plaveckého kurzu bolo žiakov naučiť plávať alebo zdokonaliť sa v rôznych plaveckých štýloch. Tieto zručnosti žiaci nadobúdali pod vedením skúsených plavčíkov. Môžeme povedať, že všetkým sa to podarilo.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-15 času: 11:30:27

obrazok

Ocenenie

Chceme úprimne pogratulovať našej žiačke Eve Garajovej z II.A triedy, ktorá sa v medzinárodnej súťaži Matematický klokan zaradila medzi 20% NAJÚSPEŠNEJŠÍCH RIEŠITEĽOV v Slovenskej republike. Eva bola ocenená diplomom úspešného riešiteľa, diplomom školského šampióna a vecnou cenou. Prajeme ešte veľa podobných úspechov v jej živote.

download: príloha

pridané dňa: 2015-05-22 času: 12:05:56

obrazok

Súťaž v šachu

Šachového turnaja o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja sa 29. apríla 2015 vcelku úspešne zúčastnili dve naše žiačky – Gabriela Pažitná (I.A) a Mária Otiepková (II.B). Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku :). Dievčatám za dôstojné reprezentovanie školy ďakujeme.

download: príloha

pridané dňa: 2015-05-04 času: 14:51:18

obrazok

Celoslovenská súťaž

Reprezentanti našej školy sa tento rok zúčastnili na jubilejnom 10. ročníku celoslovenskej súťaže „Poskytovanie prvej pomoci“ v Dunajskej Strede. V dňoch 21. – 22. apríla 2015 až 18 trojčlenných družstiev preukázovalo svoje vedomosti, zručnosti, odbornosť, kompetentnosť v dvoch súťažných blokoch: zostavenie osvetovo-zdravotníckeho plagátu a praktická časť poskytovanie prvej pomoci na 10 stanovištiach priamo v meste. Celoslovenská súťaž SZŠ mala veľmi dobrú úroveň v organizácii súťaže i v odbornej pripravenosti družstiev. Náš tím tvorili dievčatá z II.B – Veronika Mydliarová, Mária Otiepková a Klára Smiešková, doprovod Mgr. Viera Dömötörová. Žiakov odborne pripravovala Mgr. Eva Vieriková. Všetkým zapojeným do súťaže úprimne ďakujeme.

download: príloha

pridané dňa: 2015-04-30 času: 14:25:43

obrazok

Projekt EÚ ERAZMUS+

V dňoch od 23. marca až 10. apríla 2015 sa na našej škole uskutočnil projekt EÚ ERAZMUS+ pre žiakov zo strednej zdravotníckej školy z provincie Hakkâri v Turecku. Ich hlavným cieľom bolo získať praktické skúsenosti a poznatky v zdravotníckom odbore ošetrovateľstvo v našom odbornom prostredí. Skupina mladých tureckých študentov = 11 dievčat, 3 chlapci a sprevádzajúci učiteľ = si mala možnosť prakticky vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti v odborných učebniach školy. Tiež mali príležitosť vidieť praktické vyučovanie priamo v CSS Trojlístok. Spomínaný projekt bol obohatením nielen pre tureckých študentov, ale aj pre nás.

download: príloha

pridané dňa: 2015-04-27 času: 08:50:04

obrazok

Cena primátora mesta

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov i tento rok Mesto Ružomberok udelilo v pondelok 30. marca 2015 Cenu primátora mesta za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu našej kolegyne – p. Mgr. Eve Vierikovej. K tomuto oceneniu srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa pedagogických síl, inšpirácii a energie :).

pridané dňa: 2015-03-31 času: 21:53:56

obrazok

Vizitácia školy

Zriaďovateľ našej školy je Kongregácia milosrdných sestier sv. Kríža so sídlom v Trnave. Provinciálnou predstavenou toho času je Sr. Šebastiána Tuptová, ktorá v sprievode svojej radkyne – našej bývalej p. zástupkyni - Márie Terézie Dobrovičovej, zavítala medzi nás v piatok 27. marca 2015 na vizitáciu školy. Po srdečnom prijatí a krátkom programe žiakov si osobne prešli učebne, kde sa mohli oboznámiť s vyučovacím procesom, vybavením jednotlivých tried a učební, oboznámili sa s hospodárskym a ekonomickým úsekom a stihli sa pozrieť i do nemocnice – na doliečovacie oddelenie ÚVN v Ružomberku, kde (nielen na tomto oddelení) praxujú naši žiaci. Na záver sa zamestnanci školy stretli v zborovni, kde pri sladkej pozornosti sa rozprúdila živá debata. Milou bodkou tohto vzácneho stretnutia bolo odovzdávanie novovydanej publikácie - novény k bl. Sr. Zdenke obetovanej za kňazov a „kláštornej masti“. ktorá je pripravená z viacerých byliniek podľa receptúry z jedného nemeckého kláštora.

download: príloha

pridané dňa: 2015-03-31 času: 13:55:38

obrazok

Matematický kLoKaN

V pondelok 23. marca 2015 sa na našej škole uskutočnila najväčšia žiacka súťaž na svete MATAMATICÝ KLOKAN. V kategórii KADET 012 sa zapojilo 15 študentov našej školy. Najviac sa darilo Eve Garajovej z II. A; Kristíne Kmoškovej z II. B, a Michaele Leštinskej z II. A. Najúspešnejším gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

download: príloha

pridané dňa: 2015-05-22 času: 11:13:59

obrazok

Interaktívna beseda

Dňa 26. marca 2015 prebehla na našej škole interaktívna beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi. Žiaci tretieho ročníka mali možnosť, cez prednášku a modelové situácie Mgr. Miroslavy Viglaskej zo SKCH, zoznámiť sa s touto veľmi aktuálnou problematikou.

download: príloha

pridané dňa: 2015-04-27 času: 08:54:40

obrazok

Deň počatého dieťaťa

Na Slovensku je zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom. V tento deň kresťania na celom svete oslavujú slávnosť Zvestovania Pána, čo je spomienka na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá. Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Symbolom úcty k životu je Biela stužka. Naša škola sa tiež zapojila do tejto kampane modlitbou žiakov a zamestnancov v školskej kaplnke a pripnutím si bielej stužky na odev.

pridané dňa: 2015-03-27 času: 12:20:35

obrazok

Celoslovenská konferencia

V utorok 25. marca 2015 sa uskutočnil III. ročník celoslovenskej konferencie žiakov odboru zdravotnícky asistent na SZŠ v Banskej Bystrici. Našu školu zastupovali žiaci Katarína Tarčáková, Petra Trnovská, Peter Šurin a Karin Jurinová. Témou konferencie bolo Starostlivosť o pacienta s ochorením obličiek a močových ciest.

pridané dňa: 2015-03-31 času: 13:59:52

obrazok

Dekanátne kolo 2015

Naši žiaci sa i tento rok zapojili do biblickej olympiády. V dekanátnom kole, ktoré prebehlo v piatok 13. marca 2015 v priestoroch Gymnázia sv. Andreja, našu školu zastupovali: Katarína Tarčáková (III.A), Daniel Veselý (III.B) a Mária Košinárová (IV.B). Za ich účasť, získanie 3. miesta a reprezentovanie školy v biblickej olympiáde im ďakujeme.

download: príloha

pridané dňa: 2015-03-27 času: 12:25:43

obrazok

Exkurzia Hospic

V utorok 17. marca 2015 trieda II.A a II.B absolvovala odbornú exkurziu v Hospici sv. Alžbety v Ľubici pri Kežmarku. Počas nej žiaci boli informovaní o fungovaní hospicu, prezreli si jeho jednotlivé priestory, izby pacientov a navštívili i kaplnku hospica Na zaver im bola ponúknutá možnosť prísť do tohto zariadenie pomôcť ako dobrovoľník počas veľkých prázdnin. Túto možnosť už viackrát využili niektorí naši žiaci (vždy s pozitívnym ohlasom :).

pridané dňa: 2015-03-26 času: 12:25:13

obrazok

Duchovná obnova 2015

Príprava na Veľkú noc začína už v milostivom pôstnom čase. Aj tento rok žiaci prvého až tretieho ročníka sa mohli v dňoch 16. až 18. marca 2015 duchovne obohatiť počas duchovnej obnovy, ktorú si pre nás tento rok netradične pripravili Sr. Terézia Benedikta s novickami a tiež „naša“ Sr. Mária Terézia. Téma obnovy bola „MOST“ – milovať, odpustenie, sloboda, ty. Sestričky nám ukázali krátky film s rovnakým názvom, v ktorom bolo vidieť práve tieto atribúty. Po filme sa vytvoril priestor na milú diskusiu, reflexiu o spomínaných hodnotách. Každý máme svoje kríže, ťažkosti a tie mohol každý napísať na papierový krížik, pripnúť ho na jeden spoločný kríž, ktorý sme obetovali vo sv. omši. V druhej časti si sestričky pre nás pripravili 14 predmetov, ktoré sme mali uhádnuť, čo by mali predstavovať – symbolizovať. Následne sa žiaci rozdelili do štyroch skupiniek a v nich pracovali na myšlienkach, zastaveniach krížovej cesty, ktorú sme sa spoločne pomodlili. Na záver DO bol priestor pre sviatosť zmierenia a obnovu sme zakončili sv. omšou v jezuitskom kostole.

pridané dňa: 2015-03-25 času: 13:53:54

obrazok

Školský časopis Dexter

V prílohe si môžete prečítať aktuálne dvojčíslo školského časopisu Dexter - r. 2014/2015, číslo: I.- II. Príjemné čítanie :)

download: príloha

pridané dňa: 2015-03-05 času: 23:00:58

obrazok

SOČ 2015

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť študentov stredných škôl. Podporuje experimentovanie a bádanie. Napomáha rozvoju osobnosti žiakov. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúsenosti a talentu mladých ľudí. Dňa 24. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa ho šesť žiačok. Za prvý ročník z triedy I.B Eva Mária Kamenská v súťažnom odbore Pedagogika s prácou Zvyšovanie efektivity vyučovania chémie na tému Peroxid vodíka a Monika Ďanovská v odbore Biológia s prácou Sčítanie zimného vtáctva v oblasti Martin – Priekopa. Za druhý ročník Veronika Mydliarová a Mária Otiepková z II.B triedy v súťažnom odbore Psychológia s prácou Komunikácia. Ako zlepšiť vzťahy? Tretí ročník reprezentovali Lenka Bakošová a Jana Bieleschová z III.A triedy v súťažnom odbore Zdravotníctvo s prácou Kvalita života dospievajúceho diabetika. Do ďalšieho kola postúpili Eva Mária Kamenská, Monika Ďanovská, Lenka Bakošová a Jana Bieleschová. Všetky zúčastnené žiačky oceňujeme za ich úsilie i námahu, srdečne im blahoželáme a prajeme ďalej veľa úspechov.

download: príloha

pridané dňa: 2015-03-09 času: 13:09:41

obrazok

Lyžiarsky výcvik 2015

Naši prváci sa v dňoch 26. až 30. januára 2015 zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu vo Vysokých Tatrách – v Dolnom Smokovci. Okrem lyžovania sa žiaci počas večerov vzájomne obohacovali súťažami, disciplínami a peknými filmami. V stredu poobede sme všetci navštívili dejisko tohoročnej svetovej univerziády na Štrbskom plese. Tí, ktorí nelyžovali, v ostatné dni s p. riaditeľkou navštívili Rainerovú útulňu, Ľadový dom na Hrebienku i „ski múzeum“ v Tatranskej Lomnici. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili: MUDr. Ľ. Albertyová (vedúca kurzu), Mgr. M. Marcinová (zdravotník), Mgr. T. Mlynárik, Mgr. Ľ. Prančíková, PhDr. P. Šípoš a Mgr. R. Palider. Tí žiaci, ktorí získali najviac bodov za poriadok, čistotu na svojich izbách, za najlepšie umiestnenie v pretekoch alebo v najväčšom pokroku boli vecne odmenení. Na záver sme si všetci pochutnali na super tortičke. Ďakujeme Pánu Bohu za krásne počasie, za obdarené milosti a naše poďakovanie patrí i sestričkám za vytvorenie rodinnej atmosféry. Pán Boh zaplať za všetko!

download: príloha

pridané dňa: 2015-02-04 času: 14:48:14

obrazok

Koleda 2015

Po dlhých vianočných prázdninách sme v pondelok 12. januára 2015 slávili sv. omšu a po nej mali novoročnú koledu, pri ktorej nám Páter Martin Halčák, SJ požehnal za spevu kolied všetky triedy, kabinety i ostatné priestory školy. Nech takto Božie požehnanie sprevádza všetkých tých, ktorí tu študujú a pracujú po celý nastávajúci rok 2015!

pridané dňa: 2015-01-26 času: 00:45:39

obrazok

Duchovná obnova zamestnancov školy

Druhý januárový týždeň (7.-9.1.2015) sa naše školské spoločenstvo zúčastnilo prekrásnej duchovnej obnovy vo Vysokých Tatrách – v Charitnom dome. Naším exercitátorom bol tentoraz Mons. Marián Bublinec. Téma obnovy vychádzala z exhortácie pápeža Františka - Evangelii gaudium: „Kresťan nemá byť ako feferónka naložená v octe... „. V prednáškach nám podal pútavý výklad svätého písma, konkrétne zo Skutkov apoštolov, ponúkol príbehy zo života veriaceho človeka, prepojenie exhortácie – myšlienok sv. otca i krásneho, príkladného osobného svedectva kňaza. My všetci by sme nemali zabúdať na čítanie sv. písma, budovanie spoločenstva a vzťahov i na osobnú modlitbu. Úprimne dodávame, že to bola krásna bodka k končiacim sa vianočným sviatkom, kedy sme si z chuti mohli zaspievať i koledy, zažiť to ľudské teplo a žičenie. Za všetko toto srdečne Pán Boh zaplať.

pridané dňa: 2015-01-24 času: 21:38:43

obrazok

Vianočná akadémia 2014

Posledný deň pred Vianocami sme si prostredníctvom spevu a divadla sprítomnili slávenie Narodenia Božieho Syna. Po akadémii pani riaditeľka ocenila najlepších "prekladateľov", porozdeľovala darčeky od Ježiška pre jednotlivé triedy a nezabudla zdôrazniť skutočnú a pravdivú podstatu Vianoc. Všetkým ľudom dobrej vôle chceme zaželať pokojné, radostné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roka 2015 popriať mnoho Božieho požehnania a Jeho milosti na každý deň!

pridané dňa: 2015-01-07 času: 00:28:28

 

created by winney © 2006